connected V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Belangenbehartiger. De meeste SPV zijn lid, wat ons een stevige positie geeft. We maken ons als vereniging hard voor goede omstandigheden. Zo zetten we thema’s die de SPV aan het hart gaan zelf op de agenda van beleidsmakers en besluitvormers. Ook monitoren we welke plannen er zijn voor wetgeving en beleid die de SPV zou kunnen raken en reageren we hierop namens de SPV.

Gesprekspartner. De vereniging is een belangrijke gesprekspartner voor de overheid en allerlei organisaties. De Afdeling SPV oefent zo invloed uit op beleid en maakt afspraken. Samen staan we sterk!

Dienstverlener. De Afdeling SPV ondersteunt in het uitvoeren van het vak en de praktijkvoering, met heldere informatie over relevante wetgeving en houden u op de hoogte van ontwikkelingen in de sector.

Promotor. De vereniging zet zich in voor de beeldvorming van de SPV. We willen ook de aantrekkingskracht van de SPV behouden en versterken. Zodat ook jonge, aankomende SPV kiezen voor het vak. Van die inzet hebben alle ketenzorgpartners profijt.

alert Actueel

28 september 2022

Floortje Scheepers in podcast Voorzorg: ‘DSM-model drijft wachtlijsten in ggz op’

Lees meer
21 september 2022

Trimbos-instituut: Forse verslechtering mentale gezondheid meisjes

Lees meer
19 september 2022

Keuzehulp app van AKWA (richtlijnen en zorgstandaarden)

Lees meer

agenda Agenda

28 sep

Het Nationale Psychose Congres 28 en 29 september 2022

Voor iedereen die te maken heeft (gehad) met een psychose

Lees meer
29 sep

29 september: Zorg in een sociaal sterke wijk (GGz congres)

Lees meer
06 okt

6 oktober 2022 Congres: Psychoses, externe onwerkelijkheid interne realiteit

Psychoses, externe onwerkelijkheid interne realiteit

Lees meer
06 okt

6 oktober 2022: Een avond met Bessel van der Kolk (online)

Ontmoeting met de auteur van de bestseller ‘The Body Keeps the Score’ over de gevolgen van trauma voor ons lichaam

Lees meer
06 okt

6 oktober 2022 Jaarlijks Congres – Hechtingsproblematiek – 9e editie

Het jaarlijks congres over hechtingsproblematiek gaat over de manier waarop je als professional kunt werken aan een veilige gehechtheid tussen opvoeder en kind, met name wanneer er bij ouder(s) en / of kind sprake is van een trauma.

Lees meer
10 okt

10 oktober: Internationale Dag van de Mentale Gezondheid

10 oktober wordt wereldwijd aangegrepen als bewustwording van mensen met mentalegezondheidsproblemen.

Lees meer
12 okt

12 oktober 2022: Destigmatisering in de GGz (webinarreeks)

Anne van Winkelhof, ervaringsdeskundige, vertelt over haar eigen ervaringen met (zelf)stigma, zowel vanuit patiëntenperspectief als het perspectief van ervaringsdeskundig hulpverlener.

Lees meer
12 okt

12 oktober 2022 Cursus Hechtingsproblematiek te Utrecht door C.E.S.

Lees meer
13 okt

13 oktober 2022: Congres Acute psychiatrie

Handvatten voor de klinische praktijk; ontdek wanneer het nodig is om in een crisissituatie snel in te grijpen

Lees meer
15 okt

15 oktober MIND Familie-/naastendag: ‘Geef je grenzen aan?!’

MIND Familie-/naastendag: 'Geef je grenzen aan?!'

Lees meer
01 nov

1 november 2022: Online congres – Externaliserend gedrag – eerste lustrum editie

Professioneel omgaan met externaliserende gedragsproblematiek.

Lees meer
02 nov

2 november 2022: Destigmatisering in de GGz (webinarreeks)

Job van den Heuvel, directeur behandelzaken bij GGZ Rivierduinen gaat in op het proces van duurzaam verankeren van thema stigma binnen GGZ Rivierduinen.

Lees meer
03 nov

3 november 2022: Jaarlijks Congres – Hoogbegaafdheid – 7e editie

Hoe je als hulpverlener, begeleider of leerkracht met kwetsbaarheden van hoogbegaafden kunt omgaan, is het centrale thema van deze editie van het jaarlijks congres hoogbegaafdheid.

Lees meer
07 nov

7 november 2022: Crisismaatregel in de praktijk (meet the expert)

Spoedeisende psychische zorg

Lees meer
09 nov

9 november 2022: Verwaarlozing en zorgtekort (congres)

Kinderen en jeugdigen krijgen van hun ouder(s) niet altijd de zorg waar zij recht op hebben en die zij nodig hebben.

Lees meer
10 nov

10 november: Dag van de mantelzorg

Je zorg mag gezien worden

Lees meer
10 nov

10 november 2022: Levend Verlies – Blijvend Verdriet (congres)

Als ouders dan te horen krijgen dat hun kind een beperking of beperkende ziekte heeft, dan moeten verwachtingen vaak radicaal bijgesteld worden

Lees meer
16 nov

16 november 2022 Jaarlijks Congres ECB -> Vroegsignalering bij baby’s –

Lees meer
17 nov

Online: Algemene Ledenvergadering van V&VN-SPV 17-11-2022

Er komt nog meer informatie!

Lees meer
23 nov

23 november 2022 Jaarlijks Congres ECB-> Eetproblemen bij jonge kinderen –

Lees meer
24 nov

24 november 2022: Autisme (congres)

Wie autisme heeft, loopt in het dagelijks leven tegen vanalles aan

Lees meer
25 nov

25 november: Levend verlies (symposium)

De complexiteit van ondraaglijke rouw

Lees meer
28 nov

28 november: De vrouw en psyche (singer symposium)

Een plek in de GGz

Lees meer
29 nov

29 november: Persoonlijkheidsstoornissen (jaarsymposium)

De waan van de dag: op het grensvlak van psychose en persoonlijkheid

Lees meer
30 nov

Landelijke studiemiddag V&VN-SPV 30-11-2022

13.00 – 17.00 uur. Nadere informatie volgt.

Lees meer
07 dec

7 december 2022: Destigmatisering in de GGz (webinarreeks)

Elize Noorman, trainer destigmatiserend werken bij Kwintes over hoe de door haar ontwikkelde training bijdraagt aan destigmatiserend werken binnen Kwintes

Lees meer
14 dec

14 december 2022 Hechtingsproblematiek (eendaagse cursus)

Lees meer
16 dec

16 december Nascholing Lemion; Het lichaam en psychisch functioneren

Lees meer
11 jan

11 januari 2023: Destigmatisering in de GGz (webinarreeks)

Dr. Caroline Harnacke, senior onderzoeker/projectleider bij Movisie over wat we kunnen leren over destigmatiseren vanuit de invalshoek discriminatie.

Lees meer
08 feb

8 februari 2023: Destigmatisering in de GGz (webinarreeks)

Eva Persoon, gz-psycholoog i.o. tot specialist en Cecil Prins, kinder- en jeugdpsychiater en promovendus bij GGZ Drenthe over communiceren over diagnoses met jongvolwassenen en hun ouders.

Lees meer