connected V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Belangenbehartiger. De meeste SPV zijn lid, wat ons een stevige positie geeft. We maken ons als vereniging hard voor goede omstandigheden. Zo zetten we thema’s die de SPV aan het hart gaan zelf op de agenda van beleidsmakers en besluitvormers. Ook monitoren we welke plannen er zijn voor wetgeving en beleid die de SPV zou kunnen raken en reageren we hierop namens de SPV.

Gesprekspartner. De vereniging is een belangrijke gesprekspartner voor de overheid en allerlei organisaties. De Afdeling SPV oefent zo invloed uit op beleid en maakt afspraken. Samen staan we sterk!

Dienstverlener. De Afdeling SPV ondersteunt in het uitvoeren van het vak en de praktijkvoering, met heldere informatie over relevante wetgeving en houden u op de hoogte van ontwikkelingen in de sector.

Promotor. De vereniging zet zich in voor de beeldvorming van de SPV. We willen ook de aantrekkingskracht van de SPV behouden en versterken. Zodat ook jonge, aankomende SPV kiezen voor het vak. Van die inzet hebben alle ketenzorgpartners profijt.

alert Actueel

23 september 2023

Onderzoek naar integrale samenwerking tussen jeugdhulp en volwassenen ggz wijst op meerwaarde voor gezinnen

Lees meer
17 september 2023

SAVE THE DATE!! 16 november 2023 ALV en Landelijke studiemiddag

Lees meer
15 september 2023

Welk doel dient betere samenwerking?

Lees meer

agenda Agenda

26 sep

26 september 2023: Niet-aangeboren hersenletsel

Congres

Lees meer
28 sep

28 september 2023: Het Nationale Psychose Congres

PSYCHOSE, SAMENLEVING EN JIJ

Lees meer
06 okt

SPIJT; een verwaarloosde emotie

Lees meer
10 nov

10 november 2023: Grensoverschrijdend gedrag in de GGz

De kracht van balans

Lees meer
17 nov

17 november 2023: Symposium Persoonlijkheidstoornissen

Seksualiteit, persoonlijkheid en intimiteit in de behandelpraktijk

Lees meer
23 nov

23 november 2023 Het brein in ontwikkeling

Symposium

Lees meer