connected V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Belangenbehartiger. De meeste SPV zijn lid, wat ons een stevige positie geeft. We maken ons als vereniging hard voor goede omstandigheden. Zo zetten we thema’s die de SPV aan het hart gaan zelf op de agenda van beleidsmakers en besluitvormers. Ook monitoren we welke plannen er zijn voor wetgeving en beleid die de SPV zou kunnen raken en reageren we hierop namens de SPV.

Gesprekspartner. De vereniging is een belangrijke gesprekspartner voor de overheid en allerlei organisaties. De Afdeling SPV oefent zo invloed uit op beleid en maakt afspraken. Samen staan we sterk!

Dienstverlener. De Afdeling SPV ondersteunt in het uitvoeren van het vak en de praktijkvoering, met heldere informatie over relevante wetgeving en houden u op de hoogte van ontwikkelingen in de sector.

Promotor. De vereniging zet zich in voor de beeldvorming van de SPV. We willen ook de aantrekkingskracht van de SPV behouden en versterken. Zodat ook jonge, aankomende SPV kiezen voor het vak. Van die inzet hebben alle ketenzorgpartners profijt.

alert Actueel

24 januari 2022

Vermogen verplicht

Lees meer
19 januari 2022

Wvggz nog niet de ‘behandelwet’ zoals bedoeld

Lees meer
15 januari 2022

Save the date! Jubilieumcongres 40 jaar V&VN-SPV vrijdag 20 mei 2022

Lees meer

agenda Agenda

18 feb

19de editie van Jaarsymposium Spoedeisende GGz

Lees meer
17 mrt

Euthanasie bij psychisch lijden (online).

Bijeenkomst, V&VN-SPV Algemeen

Lees meer
20 mei

20 mei 2022 Jubilieumcongres 40 jaar V&VN-SPV!

Bijeenkomst, V&VN-SPV Algemeen

Lees meer