connected V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Belangenbehartiger. De meeste SPV zijn lid, wat ons een stevige positie geeft. We maken ons als vereniging hard voor goede omstandigheden. Zo zetten we thema’s die de SPV aan het hart gaan zelf op de agenda van beleidsmakers en besluitvormers. Ook monitoren we welke plannen er zijn voor wetgeving en beleid die de SPV zou kunnen raken en reageren we hierop namens de SPV.

Gesprekspartner. De vereniging is een belangrijke gesprekspartner voor de overheid en allerlei organisaties. De Afdeling SPV oefent zo invloed uit op beleid en maakt afspraken. Samen staan we sterk!

Dienstverlener. De Afdeling SPV ondersteunt in het uitvoeren van het vak en de praktijkvoering, met heldere informatie over relevante wetgeving en houden u op de hoogte van ontwikkelingen in de sector.

Promotor. De vereniging zet zich in voor de beeldvorming van de SPV. We willen ook de aantrekkingskracht van de SPV behouden en versterken. Zodat ook jonge, aankomende SPV kiezen voor het vak. Van die inzet hebben alle ketenzorgpartners profijt.

alert Actueel

28 november 2022

Onderzoek naar de adaptieve vermogens van zorgprofessionals in relatie tot persoonskenmerken.

Lees meer
25 november 2022

GGZtotaal.nl-> Zoektocht naar betere behandeling in de (Wet) langdurige zorg

Lees meer
22 november 2022

Kippenvel, de podcast van Zorg+Welzijn

Lees meer

agenda Agenda

28 nov

28 november: De vrouw en psyche (singer symposium)

Een plek in de GGz

Lees meer
29 nov

29 november: Persoonlijkheidsstoornissen (jaarsymposium)

De waan van de dag: op het grensvlak van psychose en persoonlijkheid

Lees meer
30 nov

Landelijke studiemiddag V&VN-SPV 30-11-2022

13.00 – 17.00 uur. Nadere informatie volgt.

Lees meer
07 dec

7 december 2022: Destigmatisering in de GGz (webinarreeks)

Elize Noorman, trainer destigmatiserend werken bij Kwintes over hoe de door haar ontwikkelde training bijdraagt aan destigmatiserend werken binnen Kwintes

Lees meer
14 dec

14 december 2022 Hechtingsproblematiek (eendaagse cursus)

Lees meer
16 dec

16 december Nascholing Lemion; Het lichaam en psychisch functioneren

Lees meer
11 jan

11 januari 2023: Destigmatisering in de GGz (webinarreeks)

Dr. Caroline Harnacke, senior onderzoeker/projectleider bij Movisie over wat we kunnen leren over destigmatiseren vanuit de invalshoek discriminatie.

Lees meer
26 jan

26 januari 2023 Jaarlijks Congres – Hoogsensitiviteit – editie 2023

Het jaarlijks congres over hoogsensitiviteit heeft weer veel aandacht voor de wetenschappelijke basis van dit onderwerp.

Lees meer
07 feb

7 februari 2023: ASS en crisis (online)

GGz-professionals in de spoedeisende zorg merken een toename in crises waarin autismeproblematiek een rol speelt.

Lees meer
08 feb

8 februari 2023: Destigmatisering in de GGz (webinarreeks)

Eva Persoon, gz-psycholoog i.o. tot specialist en Cecil Prins, kinder- en jeugdpsychiater en promovendus bij GGZ Drenthe over communiceren over diagnoses met jongvolwassenen en hun ouders.

Lees meer
15 feb

15 februari 2023: 5e Landelijke congres LVB en Psychiatrie

Lees meer
14 mrt

14 maart 2023 -> Het trauma onder het trauma

Als woorden te ingewikkeld zijn

Lees meer
23 mrt

17 maart 2023: Parentificatie

Als een kind te snel ouder wordt

Lees meer