Zoals iedere vereniging kent ook afdeling SPV een Algemene Leden Vergadering (ALV). Twee keer per jaar, in mei en november, bespreken we de activiteiten van de vereniging en de zaken waar het bestuur zich mee bezighoudt. Beleidsvoorstellen worden besproken en er wordt om instemming gevraagd van de leden.

Het verslag van de ALV op 16 november 2023 kan je met sheets terugkijken. Teruglezen waar we het over gehad hebben op 10 mei 2023? Dat kan. Je kan het verslag van de ALV inzien.

Nog meer teruglezen? Dat kan ook! Check hier het ALV archief.

De volgende ALV : Woensdag 15 mei 2024.  Lokatie: Aristo Zalen, Brennerbaan 150 3524 BN Utrecht.

Je kunt fysiek of online deelnemen.

Agenda ledenvergadering 15 mei 2024    (vergaderstukken worden in de week van 6 mei toegezonden)

– Opening door Marlous Zuiderveld voorzitter afdeling SPV
– Oproep kandidaten bestuur en voorstellen aspirant bestuurslid
– Speerpunten november 2023 – mei 2024
– Status strategisch beleid 2023-2025
– Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ 4.0 en impact analyse
– Generieke module Acute psychiatrie (GMap)
– Resultaat rekening 2023
– Rooster van aftreden
– Sluiting van de vergadering

Met collegiale groet,
Bestuur V&VN-SPV

 

Inschrijven voor de ALV en/of studiemiddag:    klik hier!

Alle informatie is te lezen in onze uitnodiging