Donderdagavond 17 november 2022 van 19:30 - 21.00 uur Inloggen vanaf 19:15 uur

Zoals iedere vereniging kent ook afdeling SPV een Algemene Leden Vergadering (ALV). Twee keer per jaar, in mei en november, bespreken we de activiteiten van de vereniging en de zaken waar het bestuur zich mee bezighoudt. Beleidsvoorstellen worden besproken en er wordt om instemming gevraagd van de leden.

Teruglezen waar we het over gehad hebben op 20 mei 2022? Dat kan! Je kunt het verslag van de ALV 20 mei 2022 nu downloaden.
Nog meer teruglezen? Dat kan ook! Check hier het ALV archief.

De volgende ALV :
Donderdagavond 17 november 2022 van 19:30 – 21.00 uur
Inloggen vanaf 19:15 uur.

Concept agenda:

•    Opening door Marlous Zuiderveld voorzitter afdeling SPV
•    Welkom aan nieuwe aspirant bestuursleden
•    Stand van zaken / speerpunten mei 2022 – nov 2022
•    AGB-code en aanwas inschrijving register spv
•    Profilering SPV en Position paper proces
•    Pilot samenwerking GGZ afdelingen
•    Strategisch beleid 2023 – 2025
•    Begroting 2023
•    Rooster van aftreden, benoeming bestuursleden
•    Sluiting en invullen deelnemerslijst