Zoals iedere vereniging kent ook afdeling SPV een Algemene Leden Vergadering (ALV). Twee keer per jaar, in mei en november, bespreken we de activiteiten van de vereniging en de zaken waar het bestuur zich mee bezighoudt. Beleidsvoorstellen worden besproken en er wordt om instemming gevraagd van de leden.

De laatste ALVkan je terugkijken via ons archief. Daar kun je ook de powerpoint sheets terugvinden.

 

De volgende ALV : Donderdag 21 november 2024.  Lokatie: Aristo Zalen, Brennerbaan 150 3524 BN Utrecht.

Je kunt fysiek of online deelnemen.

Alle leden van V&VN-SPV krijgen een uitnodiging voor de ALV. In deze uitnodiging staat de agenda. Via deze website en onze socials houden we jullie op de hoogte.