Zonder leden, geen vereniging. Maar ook een bestuur is natuurlijk onmisbaar! Zij zijn de, ogen en mond van de achterban. Zij vertegenwoordigen jou als SPV op een heleboel fronten. Belangrijk dus, dat jij weet wie het zijn en hoe je ze kunt bereiken. Zo kunnen bestuur en leden samen zorgen voor een betere positionering van de SPV. Het correspondentieadres van het bestuur is Postbus 8212, 3503 RE Utrecht of stuur een mail.

We stellen het bestuur van de beroepsvereniging SPV graag aan je voor: 

Marlous Zuiderveld

Marlous Zuiderveld is sinds 20 mei 2022 voorzitter van onze beroepsvereniging. Ze is werkzaam als SPV op de crisisdienst van Altrecht in Utrecht. Ze werkt sinds 2004 binnen Altrecht en daarvoor 9 jaar als vliegverpleegkundige bij de Koninklijke Luchtmacht.. Ze is binnen Altrecht voorzitter van de Ondernemingsraad, waar aankomende mei haar termijn afloopt.

In november 2021 is Marlous toegetreden tot het bestuur van de afdeling SPV. Zo blijft ze op een andere manier bestuurlijk betrokken bij haar vakgebied. Ze zet zich graag in om de sterke positie van de SPV te blijven verankeren.

In contact komen met Marlous? Dat kan! Mail naar Marlous.

Hendrik-Jan van Essen

Hendrik Jan van Essen is sinds september 2022 vicevoorzitter van onze beroepsvereniging. Hij werkt als SPV bij Dichterbij/Stevig. Stevig is een behandelinstelling voor LVB problematiek. Daarvoor heeft hij in de verslavingszorg gewerkt. Tot maart 2022 was hij gemeenteraadslid voor de SP.

In contact komen met Hendrik-Jan? Dat kan! Mail naar Hendrik-Jan

Mirre Nijman

Bestuurslid Mirre is sinds 2017 SPV. Ze neemt deel aan de pilot Vereniging Nieuwe Stijl en vertegenwoordigt daarin uiteraard onze belangen. Mirre werkt bij Altrecht en kijkt er naar uit om naast haar werk haar steentje bij te dragen aan de beroepsvereniging.

In contact komen met Mirre? Dat kan! Mail naar Mirre.

Lianne de Vries

Lianne de Vries is sinds november 2022 bestuurslid van onze beroepsvereniging. Zij werkt sinds 05-2015 binnen de Dienst Justitiele Inrichtingen en sinds augustus 2018 als verpleegkundige en sinds 12-21 als SPV.
Ze kijkt ernaar uit om als SPV binnen het bestuur haar steentje bij te dragen.

In contact komen met Lianne? Dat kan! Mail naar Lianne

Govert van Opbergen

Govert is bestuurslid sinds november 2022. Hij is een SPV die sedert zijn diplomering in 1993 voor een aantal GGZ instellingen heeft gewerkt, bij Ouderen, Volwassenen en Jeugd. Rode draad in al die jaren bleef de crisisdienst, een liefde die nooit is overgegaan. Wat wel overging was de liefde voor het middle management: na enkele jaren zich steeds ongelukkiger te hebben gevoeld in deze rol heeft hij in 2016 ontslag genomen en zich als ZZPer gevestigd. Sedertdien is hij werkzaam voor de landelijke eenheid van de politie, de crisisdiensten van GGZ inGeest, Parnassia en Kenter Jeugdhulp. Daarnaast verzorgt hij suïcide preventietrainingen namens 113

In contact komen met Govert? Dat kan! Mail naar Govert

Yvette Mallee

Yvette is bestuurslid sinds november 2023. Zij is sinds sinds 2001 werkzaam in de GGZ eerst als verpleegkundige en sinds 2020 als SPV.
Haar werkervaring is divers en zowel klinisch als ambulant. Van ouderen, volwassen, acute psychiatrie, kind en jeugd tot POH GGZ. Momenteel is zij werkzaam binnen het cluster FACT bij GGZ Delfland. Naast SPV ben is Yvette ook werkzaam als beleidsmedewerker voor het stafbureau Kwaliteit en Zorg en lid van de Verpleegkundige en Agogische Adviesraad van GGZ Delfland.
Yvette vindt de positionering van de SPV en het verpleegkundig leiderschap mooie ontwikkelingen waar zij middels kandidaat lidmaatschap bestuurslid bij de VenVN SPV graag haar steentje aan wil bijdragen. Zo Ook op gebied van overige ontwikkelingen hoopt zij een waardevolle bijdrage te kunnen leveren.

In contact komen met Yvette? Dat kan! Mail naar Yvette

Gwenda Pelupessy

Gwenda is bestuurslid sinds november 2023.

In contact komen met Gwenda? Dat kan! Mail naar Gwenda