Als het gaat om doorlopende zaken, worden deze binnen de afdeling SPV opgepakt door een commissie. Commissies maken deel uit van de organisatiestructuur van de afdeling. Bij voorkeur zit er in iedere commissie een bestuurslid. Moet het bestuur een besluit nemen over een onderwerp waar een van de commissies zich mee bezighoudt? Dan moet het bestuur de commissie betrekken bij de besluitvorming.

Werk- en projectgroepen worden ingesteld door het bestuur of zijn een initiatief van de leden zelf. Ze werken in principe zelfstandig na goedkeuring van hun plan. Wel vindt er in overleg tussentijdse rapportage en afstemming plaats. Regionale werkgroepen die zich bezighouden met de organisatie van studiebijeenkomsten, kunnen rekenen op logistieke en financiële ondersteuning van de afdeling SPV van V&VN.

 

Vakcommissie GGZ

Het domein van de GGZ verdient binnen de grote V&VN beroepsvereniging (105.000 leden) continue aandacht. Als afdeling SPV dragen we daaraan bij door onze eigen positie binnen de GGZ te verduidelijken en versterken. Dat doen we binnen de GGZ Vakcommissie, waar naast de SPV, ook GGZ Verpleegkundigen, Verpleegkundig Specialisten, Consultatief Psychiatrisch Verpleegkundigen en de Militair Verpleegkundigen zijn vertegenwoordigd. Zij vertegenwoordigen 4500 leden. De commissie participeert in de pilot “Vereniging nieuwe stijl”: een onderzoek naar een passende vorm, structuur en inhoud voor de V&VN en haar afdelingen.

Deze commissie vergadert iedere maand.  De commissie wordt door het bestuur vertegenwoordigd.

Vakcommissie kwaliteitsstandaarden GGZ

Jouw mening als SPV telt! Regelmatig ontvangt de vereniging het verzoek mee te denken over kwaliteitsstandaarden die door AKWA GGZ worden ontwikkeld. Akwa GGZ is de alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Dit kwaliteitsinstituut is een initiatief van de ggz-organisaties in ons land. Samen met patiënten, naasten en professionals werken ze aan continue kwaliteitsverbetering. De Vakcommissie Kwaliteitsstandaarden coördineert de ledenraadpleging. Bekijk de documenten waarover jouw mening gevraagd wordt.

Wil je lid worden van de Vakcommissie Kwaliteitsstandaarden, beoordelen en jouw stem laten horen? Meld je hier aan: Aanmelden.

Visitatiecommissie GGZ

Onze visitatiecommissie bezoekt post-HBO opleidingen SPV aan verschillende hogescholen in Nederland. De visitatierapporten worden besproken met de coördinator van de betreffende opleiding. Een advies over de bevindingen van de visitatie zal worden afgegeven en toegelicht worden namens een van de commissieleden aan het bestuur van V&VN afdeling SPV. Vervolgens beslist het bestuur of de opleiding voor het kwaliteitsregister kan worden goedgekeurd.

Commissieleden:
Paul Klein Tuente.
Contact met de Visitatiecommissie.

Commissie Communciatie

De commissie communicatie bestaat normaliter uit bestuursleden en gewone leden van de vereniging. De commissie draagt zorg voor goede communicatie tussen bestuur en actieve leden en het promoten van het beroep SPV.

Commissieleden:
Frans van Vugt.
Contact met commissie Communicatie.

Commissie Onderwijs

Deze commissie houdt zich bezig met het onderwijsbeleid binnen de vereniging en participeert in het landelijk overleg post-HBO-SPV.

Commissieleden:
Lianne de Vries
Govert van Opbergen.
Contact met commissie Onderwijs.

Commissie Studiemiddagen

Het organiseren en initiëren van de halfjaarlijkse landelijke studiebijeenkomsten voor leden, donateurs en belangstellenden.

Commissieleden:
Maaike Dijkstra.
Marcel Kik.
Mirre Nijman.
Richard Touw
Contact met de commissie studiemiddagen.

Platform POH-GGZ

Het bestuur heeft een database ingesteld waar SPV-en zich kunnen inschrijven bij activiteiten als POH-GGZ. Op deze manier is er een platform om relevante informatie uit te wisselen. Voor opname in de database POHGGz kun je je aanmelden.

Platformleden:
Ron Weber.
Willem Gotink.
Contact met Platform POH-GGz.

Vakblad Sociale Psychiatrie

Ga hiervoor naar pagina Vakblad SPV

BackOffice en Controller V&VN-SPV

Frans van Vugt.
Contact.

Website

WebRedactie:
Mirella Carfora
Claudia van Beuzecom
Karin Zwart
Contact met de redactie

WebMasters:
Eelco Dessauvagie
Bert Wijnmaalen
Contact