7 oktober 2022

7 oktober is het Nationale Ouderendag.

Want ouder worden doe je samen en dat vieren we met iedereen in Nederland. Trimbos.nl -> Website onder de aandacht: Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP)

Het NKOP is partner voor professionals die werkzaam zijn in mental health and aging; de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. We nemen het initiatief om de kennisagenda (mede) te bepalen en zijn een interdisciplinaire werkplaats voor de uitwisseling van kennis. We dragen bij aan de verbetering van kwaliteit van zorg aan ouderen met psychische problemen en gaan ervan uit dat leren niet ophoudt aan het eind van een opleiding, maar dat deskundigheid zich tijdens het werk verdiept en verbreedt.

Op de website kun je onder meer de volgende informatie vinden, meetinstrumenten voor de ouderenpsychiatrie, generieke module ouderen psychiatrie, de kennisagenda ouderenpsychiatrie en verschillende dossiers en folders zoals bijvoorbeeld alcoholmisbruik bij ouderen, autismestoornissen bij ouderen, slaapstoornissen bij ouderen en nog veel meer.

 

Trimbos.nl

GGZstandaarden.nl

alert Meer nieuws

28 november 2022

Onderzoek naar de adaptieve vermogens van zorgprofessionals in relatie tot persoonskenmerken.

Lees meer
25 november 2022

GGZtotaal.nl-> Zoektocht naar betere behandeling in de (Wet) langdurige zorg

Lees meer
22 november 2022

Kippenvel, de podcast van Zorg+Welzijn

Lees meer