7 februari 2024

1 maart 2024: Forensische ggz Anno 2024

Voortdurend in ontwikkeling

De wereld van forensische psychiatrie en psychologie is voortdurend in beweging. Wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg zorgen voor een constante stroom aan nieuwe informatie. Bovendien speelt de nauwe relatie met het zich eveneens ontwikkelende recht een belangrijke rol.

Dit alles maakt de forensische ggz niet alleen boeiend en dynamisch, het heeft ook grote invloed op het denken en doen van de betrokken professionals. Het blijft echter altijd een uitdaging om te bepalen wat echt relevant is voor de dagelijkse praktijk.

Dit symposium biedt de gelegenheid om op de hoogte te zijn van de laatste stand van zaken binnen het vakgebied. Het is een kans om bij te blijven met de snel veranderende kennis en praktische toepassingen ervan in de dagelijkse werkzaamheden.

Daarnaast biedt het symposium een uitstekende gelegenheid om te netwerken en ervaringen uit te wisselen met collega’s uit het werkveld. De informele gesprekken en discussies die hier plaatsvinden, zijn vaak even waardevol als de presentaties.

Geaccrediteerd voor  5 punten

Programma en inschrijving

alert Meer activiteiten

9 januari 2024

28 februari 2024: Werken met narratieven.

Lees meer
9 januari 2024

26 februari 2024: Gender- en seksuele diversiteit in de praktijk.

Lees meer
9 januari 2024

7 februari 2024: Grijs en van de wijs.

Lees meer