4 november 2022

17 maart 2023: Parentificatie

Van parentificatie is sprake als een kind de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het welbevinden van een ouder. In de behandelpraktijk ontmoeten we regelmatig volwassen patiënten die ooit zo’n bijzondere relatie met hun ouder(s) hadden. Herkenning blijft in de praktijk vaak lastig, terwijl deze vroege systeemdynamiek en de verinnerlijking daarvan vaak meespeelt bij ernstige zelfwaarderingsproblematiek, bij relatieproblemen of in waakzaam narcisme. Het is echter ook mogelijk dat patiënten met tevredenheid terugkijken op die patronen en vinden dat ze daardoor snel zelfstandig en volwassen zijn geworden.

Meer info en inschrijving

alert Meer activiteiten

15 november 2022

14 maart 2023 -> Het trauma onder het trauma

Lees meer
25 oktober 2022

2 November 2022: WAAN-ZINNIG Symposium over stemmen horen

Lees meer
22 oktober 2022

15 februari 2023: 5e Landelijke congres LVB en Psychiatrie

Lees meer