19 december 2023

29 februari 2024: Jaarlijks congres Narcisme

Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een overdreven gevoel van eigenwaarde, een behoefte aan bewondering en gebrek aan empathie voor anderen.

Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis kunnen zichzelf als superieur beschouwen en hebben de neiging om anderen te kleineren of te minachten om zichzelf beter te voelen. De diagnostiek van narcisme is gebaseerd op de criteria die zijn opgenomen in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) van de American Psychiatric Association.Tevens zijn verschillende tests beschikbaar om de ernst van de symptomen van narcisme te meten.

Behandeling voor narcisme is vaak moeilijk omdat mensen met deze persoonlijkheidsstoornis vaak geen hulp zoeken omdat ze hun problemen niet inzien of ontkennen. Als ze wel hulp zoeken, kan de behandeling gericht zijn op het versterken van de empathie van de patiënt, het aanpakken van onderliggende problemen en het verminderen van het gevoel van superioriteit. Het is belangrijk om te vermelden dat behandeling voor narcisme langdurig en uitdagend kan zijn. Het is vaak een proces van trial-and-error om de beste aanpak te vinden voor elke individuele patiënt.

Maar wat zegt recent wetenschappelijk onderzoek en hoe om te gaan met deze kennis in de praktijk? Deze vraag staat centraal tijdens deze tweede editie van het congres narcisme. Ervaren internationale sprekers uit wetenschap en praktijk staan garant voor een interessant en praktijkgericht programma

5 accreditatie  punten

Meer info en inschrijving

alert Meer activiteiten

7 februari 2024

1 maart 2024: Forensische ggz Anno 2024

Lees meer
9 januari 2024

28 februari 2024: Werken met narratieven.

Lees meer
9 januari 2024

26 februari 2024: Gender- en seksuele diversiteit in de praktijk.

Lees meer