20 augustus 2022

29 november: Persoonlijkheidsstoornissen (jaarsymposium)

De waan van de dag: op het grensvlak van psychose en persoonlijkheid

Complotdenken of stemmen horen? Persoonlijkheidsstoornis of toch psychotisch? Psychotische stoornis of toch meer de persoonlijkheid? In navolging van het DSM-classificatiesysteem en door de organisatie van de GGz lijken dit gescheiden werelden. Maar veel mensen met een persoonlijkheidsstoornis ervaren aan psychose gerelateerde symptomen. En bij menig patiënt met ernstig psychotische klachten wordt naast een schizofrene spectrum stoornis vaak ook persoonlijkheidsproblematiek geconstateerd.

Psychose en/of persoonlijkheid: zijn er relevante verschillen, of juist belangrijke overeenkomsten? En waar eindigt “normaal” in dit opzicht? Wat is hierbij te leren over de pathogenese en prognose? En over diagnostiek en behandeling? Welke concepten en behandelmethoden zijn juist helpend, en welke wellicht niet (meer)?

Tijdens het jaarsymposium Persoonlijkheidsstoornissen, de waan van de dag, wordt dan ook onder voorzitterschap van dr. Rikus Knegtering en dr. Theo Ingenhoven een overzicht gegeven van de laatste wetenschappelijke en klinisch relevante ontwikkelingen. Sprekers vanuit diverse expertises gaan op het scherpst van de snede langs controversen, dilemma’s, hoofdbrekers, compromissen en uiteraard consequenties en oplossingen voor de dagelijkse behandelpraktijk.

Meer info en inschrijving

alert Meer activiteiten

15 november 2022

14 maart 2023 -> Het trauma onder het trauma

Lees meer
4 november 2022

17 maart 2023: Parentificatie

Lees meer
25 oktober 2022

2 November 2022: WAAN-ZINNIG Symposium over stemmen horen

Lees meer