8 december 2022

7 maart 2023: Voorkomen van verplichte zorg

Hoe kan verplichte zorg voorkomen en verminderd worden binnen de geestelijke gezondheidszorg? De afgelopen 20 jaar is er sprake van een jaarlijkse groei bij zowel ambulante als klinische teams. De ingezette daling in het voorkomen van separeren is gestagneerd. Met elkaar willen we hieraan werken omdat verplichte zorg beschadigend kan zijn voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.

Gebundelde krachten
Diverse personen en organisaties hebben krachten gebundeld en dragen inhoudelijk bij aan het landelijk kenniscongres over dit thema. Het congres voorkomen van verplichte zorg wordt vormgegeven door o.a. Stichting High & Intensive Care (HIC), Akwa GGZ, de Nederlandse ggz, MIND, vereniging F-ACT Nederland, Centrum certificering ACT & F-ACT (CCAF), en vele andere organisaties en partners. Het congres wordt uitgevoerd door Frits & Gijs.

Lerende netwerken komen samen
Deze organisaties en verschillende leernetwerken hebben de ambitie om verplichte zorg in klinische en ambulante zorg te verminderen, mede  door nieuwe lerende netwerken te stimuleren en bij elkaar te brengen in de buurt, wijk, regio en landelijk. Op dinsdag 7 maart 2023 komen de netwerken landelijk bij elkaar tijdens het congres. Er wordt kennis gedeeld en in workshops van elkaar geleerd.

Meer info en inschrijving

alert Meer activiteiten

12 januari 2023

10 mei 2023: ALV en Landelijke studiemiddag V&VN-SPV

Lees meer
7 december 2022

15 december 2022: Werken met pubers en hun ouders

Lees meer
2 december 2022

15 december 2022: (online) booster voor de GIT-PD met als thema: ‘moeilijke gesprekken’.

Lees meer