20 augustus 2022

8 februari 2023: Destigmatisering in de GGz (webinarreeks)

In deze aflevering: Eva Persoon en Cecil Prins over communiceren over diagnoses met jongvolwassenen en hun ouders

Dit najaar organiseert Kenniscentrum Phrenos een lunchwebinarreeks over destigmatisering in de ggz. Tijdens de webinars geven we podium aan inspirerende sprekers op het gebied van stigma, bijvoorbeeld good practices, wetenschappers-aan-het-woord, destigmatool in de spotlight, de rol van taal.

Met deze lunchwebinarreeks willen we inspireren, meer bewustzijn creëren en kennis vergroten over stigma en destigmatisering en praktische handvatten geven voor destigmatiserend werken.

In deze webinar: Eva Persoon, gz-psycholoog i.o. tot specialist en Cecil Prins, kinder- en jeugdpsychiater en promovendus bij GGZ Drenthe over communiceren over diagnoses met jongvolwassenen en hun ouders.

Psychiatrische aandoeningen bij jongvolwassenen en de stigmatisering die ermee gepaard gaat vormen een belasting voor de persoon zelf, diens familie, en hun onderlinge relatie. En dat terwijl verbondenheid met naasten juist belangrijk is voor het herstelproces van cliënten. Onder andere de manier waarop er door cliënten en naasten naar de diagnose gekeken wordt (hun perceptie), is van invloed op het herstelproces. Dit kan beïnvloed worden door hoe er door hulpverleners met patiënten en naasten gecommuniceerd wordt.

Cecil en Eva onderzoeken hoe jongvolwassen cliënten en hun ouders de communicatie door ggz-hulpverleners over de psychiatrische diagnose ervaren. Wat betekent dit voor hoe ze naar de diagnose en zichzelf kijken, hoe ze daar onderling met elkaar over praten, en hun onderlinge relatie? In deze lunchwebinar presenteren zij de eerste bevindingen van dit onderzoek.

Meer info en inschrijving

alert Meer activiteiten

15 november 2022

14 maart 2023 -> Het trauma onder het trauma

Lees meer
4 november 2022

17 maart 2023: Parentificatie

Lees meer
25 oktober 2022

2 November 2022: WAAN-ZINNIG Symposium over stemmen horen

Lees meer