29 juni 2022

Het Nationale Psychose Congres 28 en 29 september 2022

Het Congres richt zicht zich iedereen die te maken heeft (gehad) met een psychose. Dat betreft hulpverleners en begeleiders uit de ggz of instellingen voor beschermd & begeleid wonen, medewerkers in het sociale domein, ervaringsdeskundigen, familie en naasten. Maar ook gemeenteambtenaren, ondernemers, zorgverzekeraars, journalisten en beleidsmakers zijn van harte welkom op dit congres.

Meer informatie

alert Meer activiteiten

19 augustus 2022

Crisismaatregel in de praktijk (meet the expert)

Lees meer
19 augustus 2022

Geloof, hoop en desillusie.

Lees meer
17 augustus 2022

1 november 2022: Online congres – Externaliserend gedrag – eerste lustrum editie

Lees meer