29 maart 2023

21 sept 2023: Jaarlijks Congres – Hechtingsproblematiek – editie 2023

Het jaarlijks congres over hechtingsproblematiek staat dit jaar in het teken van het aanpakken van hechtingsproblematiek in combinatie met andere psychische problemen.

Moeilijkheden in de hechtingsrelatie tussen een kind en zijn of haar ouder of verzorger kunnen leiden tot emotionele en gedragsproblemen bij het kind en op latere leeftijd tot een verhoogd risico op psychische stoornissen. Behandeling richt zich op het herstellen van de hechtingsrelatie tussen het kind en de ouder of verzorger. Dit jaar staan de sprekers op het congres over hechtingsproblematiek dan ook uitvoerig stil bij de gevolgen van hechtingsproblematiek op het psychisch welzijn. En andersom: op welke manier heeft psychische problematiek bij een ouder of een kind invloed op de gehechtheidsrelatie tussen beiden?

Welke rol spelen bijvoorbeeld emotieregulatieproblemen die vaak ontstaan als gevolg van hechtingsproblematiek? Wat is de relatie tussen gehechtheidsproblematiek en depressie? Wat betekent het hebben van autisme voor de hechtingsrelatie? Wat als een ouder en / of kind een licht verstandelijke beperking heeft? Of als mensen uit een cultuur komen waarbinnen er andere opvattingen heersen over goed ouderschap dan bij ons? Hoe wordt hechtingsproblematiek doorgegeven van generatie op generatie en hoe help je die cirkel doorbreken?

Over deze en andere vragen met betrekking tot gehechtheid en hechtingsproblematiek, spreken op dit congres zes Nederlandse experts en dé Canadese gehechtheidsprofessor van dit moment.

Euregionaal Congresburo

alert Meer activiteiten

18 april 2024

Het Nachtcongres Daar zit muziek in

Lees meer
18 april 2024

ADF JUBILEUM CONGRES

Lees meer
18 april 2024

Congres – Georganiseerde criminaliteit en de rol van de jeugd

Lees meer