18 april 2024

Leefstijlpsychiatrie Webinar

Leefstijluitdagingen in de GGZ: Een nieuwe aanpak voor behandeling

Tijdens deze webinar wordt de cruciale rol van leefstijlfactoren besproken in het ontstaan en het onderhouden van psychische aandoeningen. Tevens zal de leefstijldiagnostiek en de belemmerende en bevorderende (o.a. psychische/lichamelijke) factoren voor een gezonde leefstijl van patiënten uitgebreid aan bod komen. Vervolgens zal ingegaan worden op de opkomst van leefstijlpsychiatrie als een (aanvullende) interventie, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de impact van factoren zoals voeding, lichaamsbeweging, slaap, en sociale interacties op de psychische gezondheid. Ook zal het belang worden benadrukt van het creëren van persoonlijke leefstijlplannen voor patiënten. Tenslotte zullen de potentiële uitdagingen en kansen worden besproken die leefstijlinterventies bieden voor de GGZ, met als doel het bieden van een nieuwe, meer holistische benadering van psychiatrische zorg.

Meer info en inschrijven

alert Meer activiteiten

18 april 2024

Het Nachtcongres Daar zit muziek in

Lees meer
18 april 2024

ADF JUBILEUM CONGRES

Lees meer
18 april 2024

Congres – Georganiseerde criminaliteit en de rol van de jeugd

Lees meer