18 juli 2023

Nynke Boonstra: Anders willen, anders doen

Oratie Nynke Boonstra

In februari 2022 is Nynke Boonstra, VS specialist, als 1e verpleegkundig specialist be-noemd hoogleraar Verpleegkunde in de GGZ. De leerstoel Verpleegkunde in de Geestelijke Gezondheidszorg is gericht op het verbeteren van de zorg van patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening. Afgelopen vrijdag 7 juli 2023 heeft Nynke Boonstra haar oratie gehouden. Hierin breekt zij een lans voor meer aandacht voor het individuele vermogen van de cliënt en de sociale en relationele context waarin het psychisch lijden zich uit. Hierbij zijn zelfmanagement, herstel en veerkracht belangrijke thema’s. Om deze manier van denken in de praktijk ook daad-werkelijk te kunnen uitdragen en vorm te kunnen geven is het essentieel dat verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten ggz de mogelijkheden benutten die de wet BIG en hun beroepsprofiel biedt.

GGzVs.nl

Oratie ‘Anders willen, anders doen’ (download)

 

alert Meer nieuws

4 februari 2024

Vacature Websiteredactie V&VN-SPV

Lees meer
1 februari 2024

SPV podcast Onderweg; Hoopverleners

Lees meer
22 januari 2024

AKWA GGZ; overzicht postcodes 28 regio’s acute psychiatrie

Lees meer