18 juli 2023

Nynke Boonstra: Anders willen, anders doen

Oratie Nynke Boonstra

In februari 2022 is Nynke Boonstra, VS specialist, als 1e verpleegkundig specialist be-noemd hoogleraar Verpleegkunde in de GGZ. De leerstoel Verpleegkunde in de Geestelijke Gezondheidszorg is gericht op het verbeteren van de zorg van patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening. Afgelopen vrijdag 7 juli 2023 heeft Nynke Boonstra haar oratie gehouden. Hierin breekt zij een lans voor meer aandacht voor het individuele vermogen van de cliënt en de sociale en relationele context waarin het psychisch lijden zich uit. Hierbij zijn zelfmanagement, herstel en veerkracht belangrijke thema’s. Om deze manier van denken in de praktijk ook daad-werkelijk te kunnen uitdragen en vorm te kunnen geven is het essentieel dat verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten ggz de mogelijkheden benutten die de wet BIG en hun beroepsprofiel biedt.

GGzVs.nl

Oratie ‘Anders willen, anders doen’ (download)

 

alert Meer nieuws

18 juni 2024

SPV blogspot Claudia; “Mijn cliënt dissocieert” (2); interventies.

Lees meer
12 juni 2024

SPV blogspot Gerard: Existeren

Lees meer
6 juni 2024

Aan tafel met: Jack van de Kruijs

Lees meer