18 januari 2024

Blijf je registratie behouden

Een veel besproken onderwerp, op de werkvloer en op de SPV studiedag; hoe zit het nou met die accreditatie, registratie en herregistratie. Veel vragen, tijd voor wat antwoorden:

Sta je al een tijd ingeschreven in het Kwaliteitsregister? Houd er dan rekening mee dat je elke vijf jaar een herregistratie aanvraagt, ook voor je deskundigheidsgebied(en) zoals de SPV.
Het kwaliteitsregister staat los het het BIG-register, maar heeft wel hetzelfde doel: aantonen dat je bekwaam blijft doordat je voldoet aan de eisen. In het BIG-register gaat het om werkervaringseisen. In het Kwaliteitsregister gaat het om je deskundigheidsbevordering. De norm daarvoor is vastgelegd in de Beroepsnorm deskundigheidsbevordering.

Twaalf weken voor het aflopen van je registratieperiode ontvang je een mail met informatie hoe je je kunt her-registreren. In de infographic hieronder zie je het hele herregistratieproces in beeld (klik hier om een grote afbeelding te openen).

De SPV organiseert 2x per jaar een studiemiddag waardoor je, gratis, je accreditatie punten kunt halen. Daarnaast vind je in onze agenda rubriek congressen en scholingen die geaccrediteerd zijn voor de SPV.

Als je niet voldoet aan de herregistratie-eisen kun je gebruikmaken van de optie ‘Herregistratie beperkte duur’. Je registratieperiode verschuift met één of tweeënhalf jaar. De punten die je in het eerste jaar of in de eerste tweeënhalf jaar van de oorspronkelijke periode hebt behaald, vervallen dan. Je kunt slechts één keer gebruik maken van herregistratie beperkte duur.
Heb je niet voldoende punten en al een keer gebruik gemaakt van deze optie? Dan word je in principe doorgehaald uit het Kwaliteitsregister. Het portfolio wordt afgesloten en je hebt geen toegang meer tot je gegevens. Het staat je vrij om je opnieuw in te schrijven. Je begint dan met een schone lei.

Zie hier ook de schematische weergave:

(Her)registreren in het Kwaliteitsregister V&V | V&VN (venvn.nl)

alert Meer nieuws

18 juni 2024

SPV blogspot Claudia; “Mijn cliënt dissocieert” (2); interventies.

Lees meer
12 juni 2024

SPV blogspot Gerard: Existeren

Lees meer
6 juni 2024

Aan tafel met: Jack van de Kruijs

Lees meer