30 april 2023

De Eerstelijns.nl -> Heldere koersbepaling voor ggz-problematiek

Mensen met psychische klachten moeten sneller en op de juiste plaats worden behandeld. Hiertoe zouden huisartsen, ggz en sociaal domein regionaal intensiever kunnen samenwerken, stelt Carine den Boer, sinds januari voorzitter van PsyHAG. Kaderhuisartsen ggz spelen hierbij een belangrijke rol.

Mede door inzet van PsyHAG is de functie van de poh-ggz inmiddels goed verankerd in de huisartspraktijken, stelt Den Boer. “Met ingang van 2024 wordt het maximum aantal uren poh-ggz per normpraktijk met vier uur verhoogd”, zegt ze. “Ook wat dat betreft valt er dus zeker wat te vieren

Het hele artikel lezen? Download het hier!

De Eerstelijns.nl

alert Meer nieuws

2 juni 2023

De handreiking suïcicidepreventie bij jongeren met een LVB is beschikbaar

Lees meer
1 juni 2023

SPV podcast Onderweg; Ondernemend (zzp) werkgeluk

Lees meer
31 mei 2023

Ggz weet niet welke verwarde mensen overlast geven

Lees meer