15 januari 2024

Dringende oproep van de Nederlandse ggz

Patiënten, naasten, psychologen, psychiaters en ggz-instellingen roepen samen op: "Laat de ggz niet door de bodem zakken." De situatie in de ggz is zo alarmerend dat de Nederlandse ggz samen met belangenbehartigers MIND, NIP en NVvP, de overheid en politici oproepen om in te grijpen. De toegankelijkheid van de GGZ is al ver onder de maat en dreigt zonder actie verder te verslechteren.

De vier organisaties vragen gezamenlijk in een brief aan de informateur om in een nieuw regeerakkoord maatregelen op te nemen die helpen om de situatie op te lossen. Politieke keuzes kunnen voorkomen dat de ggz onbereikbaar wordt. Drie oplossingsrichtingen worden aangedragen:
⦁ Investeer in mentale gezondheid zodat de zorgvraag afneemt
⦁ Help om de sector aantrekkelijk voor werknemers te maken
⦁ En zorg voor een houdbaar zorgstelsel met betere financiering en meer eenvoud

Meer weten? Kijk op de Nederlandse ggz

alert Meer nieuws

4 februari 2024

Vacature Websiteredactie V&VN-SPV

Lees meer
1 februari 2024

SPV podcast Onderweg; Hoopverleners

Lees meer
22 januari 2024

AKWA GGZ; overzicht postcodes 28 regio’s acute psychiatrie

Lees meer