15 januari 2024

Dringende oproep van de Nederlandse ggz

Patiënten, naasten, psychologen, psychiaters en ggz-instellingen roepen samen op: "Laat de ggz niet door de bodem zakken." De situatie in de ggz is zo alarmerend dat de Nederlandse ggz samen met belangenbehartigers MIND, NIP en NVvP, de overheid en politici oproepen om in te grijpen. De toegankelijkheid van de GGZ is al ver onder de maat en dreigt zonder actie verder te verslechteren.

De vier organisaties vragen gezamenlijk in een brief aan de informateur om in een nieuw regeerakkoord maatregelen op te nemen die helpen om de situatie op te lossen. Politieke keuzes kunnen voorkomen dat de ggz onbereikbaar wordt. Drie oplossingsrichtingen worden aangedragen:
⦁ Investeer in mentale gezondheid zodat de zorgvraag afneemt
⦁ Help om de sector aantrekkelijk voor werknemers te maken
⦁ En zorg voor een houdbaar zorgstelsel met betere financiering en meer eenvoud

Meer weten? Kijk op de Nederlandse ggz

alert Meer nieuws

9 juli 2024

SPV blogspot Gerard: Het is gedaan

Lees meer
4 juli 2024

SPV podcast Onderweg: POHGGz-spoedzorg op de huisartspost

Lees meer
2 juli 2024

SPV blogspot Claudia: Oriënteren in het ‘hier en nu’

Lees meer