13 januari 2022

GGZ Ecademy en Programma Zorgprestatiemodel stellen kosteloos drie leerproducten beschikbaar

GGZ Ecademy en Programma Zorgprestatiemodel stellen kosteloos drie leerproducten beschikbaar

Per 2022 geldt een nieuw bekostigingssysteem in de hele ggz en de forensische zorg: het zorgprestatiemodel. GGZ Ecademy heeft in samenwerking met het Programma Zorgprestatiemodel een animatie en twee e-learningmodules ontwikkeld over het zorgprestatiemodel en de zorgvraagtypering. De eerste twee leerproducten waren al voor iedereen kosteloos beschikbaar en nu ook de e-learningmodule over de zorgvraagtypering.

Over de e-learningmodule Zorgvraagtypering
Dit online leerproduct is ontwikkeld voor (regie-)behandelaren en andere professionals die te maken krijgen met de nieuwe bekostiging en zorgvraagtypering. Doel van het leerproduct is dat de deelnemer weet wat er voor hem of haar verandert in de registratie. De e-learningmodule is zo opgesteld dat deze niet alleen voor de overgangsperiode kan worden gebruikt, maar ook voor nieuwe medewerkers in de loop van 2022 of later. Zo zorgen we ervoor dat de zorg gecontinueerd, juist geregistreerd en correct gefactureerd wordt. De e-learningmodule bestaat uit theorie, casuïstiek en een afsluitende toets.

Hoe kun je de e-learningmodule volgen?
Organisaties die lid zijn van GGZ Ecademy vinden de e-learningmodule in hun eigen leeromgeving. Niet-leden hebben kosteloos toegang via een aparte leeromgeving, nadat ze zich geregistreerd hebben op het leerplatform van GGZ Ecademy. Gebruik deze instructie voor het aanmaken van een account. Voor de volledigheid: naam en geboortedatum zijn nodig om bij positieve afronding van de e-learning een persoonlijk certificaat te kunnen downloaden.

Over de totstandkoming van deze leerproducten
De genoemde leerproducten zijn financieel mogelijk gemaakt door GGZ Ecademy en de volgende partijen, die ook betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het Zorgprestatiemodel:

  • de Nederlandse ggz
  • NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra)
  • NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen)
  • NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie)
  • LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten)
  • NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
  • KFZ (Kwaliteit Forensische Zorg)
  • NZa (Nederlandse Zorgautoriteit)

Over het Zorgprestatiemodel
Het zorgprestatiemodel is tot stand gekomen door een unieke samenwerking van zorgverzekeraars, overheid en zorgaanbieders. Doel van dit toekomstbestendige systeem is om de administratie in de zorg te vereenvoudigen, een betere samenwerking te bevorderen en meer tijd te creëren voor de cliënt. Het bekostigingssysteem zorgt er bijvoorbeeld voor dat d(b)bc’s, de zzp’s en de patiëntenprofielen in de basis-ggz tot het verleden behoren.

Over GGZ Ecademy
GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van instellingen, scholen en andere opleiders, die samenwerken en kennis delen op het gebied van (online) scholing in de ggz. De vereniging heeft ruim 90 leden uit de basis- en specialistische ggz, kinder- en jeugdpsychiatrie, verslavingszorg, forensische zorg, begeleid wonen, maatschappelijke opvang en het onderwijs. Die leden gebruiken leerproducten en leertechnologie van GGZ Ecademy bij de scholing van hun medewerkers en studenten. In totaal zijn dat ruim 100.000 (toekomstig) zorgprofessionals.

————————————————————————————-
Voor meer informatie:

GGZ Ecademy
Marieke Post, Coördinator Communicatie
06-18958272
marieke@ggzecademy.nl
www.ggzecademy.nl

alert Meer nieuws

23 mei 2024

Wachtlijst chaos: Berichtgevingen over de lange wachtlijsten in de GGZ.

Lees meer
21 mei 2024

SPV blogspot Claudia; De valkuil waar ik steeds weer inval: ‘oplossingsinterventies’

Lees meer
20 mei 2024

Parnassia en Avans+ lanceren incompany opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Lees meer