25 november 2022

GGZtotaal.nl-> Zoektocht naar betere behandeling in de (Wet) langdurige zorg

Inhoudelijke en financiële argumenten lopen dwars door elkaar heen

Vanaf 2021 kunnen ggz-cliënten gebruik maken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Inmiddels hebben circa 25.000 mensen een Wlz-indicatie op psychiatrische grondslag. In een serie van vier artikelen gaan we in op de gevolgen voor cliënten, voor zorgaanbieders en voor het zorglandschap ggz. In dit tweede artikel: zorgt de Wlz voor een beter samenspel tussen begeleiding en behandeling?

 

Een van de beloftes van de Wet langdurige zorg (Wlz) is dat cliënten integrale zorg krijgen en dat behandeling en begeleiding beter op elkaar afgestemd worden. De woonzorgaanbieder heeft daarbij een regierol. Die moet ervoor zorgen dat de behandeling goed aansluit op alle verdere zorg en op het zorgleefplan van de clënt. Nu, na bijna twee jaar Wlz, zouden de eerste resultaten zichtbaar moeten worden.

 

 

GGZtotaal.nl

alert Meer nieuws

23 mei 2024

Wachtlijst chaos: Berichtgevingen over de lange wachtlijsten in de GGZ.

Lees meer
21 mei 2024

SPV blogspot Claudia; De valkuil waar ik steeds weer inval: ‘oplossingsinterventies’

Lees meer
20 mei 2024

Parnassia en Avans+ lanceren incompany opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Lees meer