15 oktober 2022

Grensoverschrijdend gedrag, waar ligt de grens?

Tuchtrecht

Regionaal Tuchtcollege Zwolle, 23 september 2022: De beklaagde in deze tuchtzaak is een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (spv), die in de functie van coördinerend behandelaar betrokken is geweest bij behandeling van een patiënte. De spv voert een aantal ondersteunende gesprekken met de patiënte. Bij het weggaan van de patiënte geeft de spv haar met enige regelmaat een troostend bedoeld schouderklopje. Op enig moment is de patiënte overstuur en is de spv voor haar gaan staan, waarbij hij (volgens de patiënte) haar met twee handen vastpakt dan wel (volgens de spv) kort haar schouder aanraakt. Na een aantal gesprekken dient de patiënte een klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege (RTG) en stelt dat de verpleegkundige haar heeft aangeraakt ondanks dat hij wist van haar achtergrond (mishandeling) en ondanks dat zij eerder had gezegd niet aangeraakt te willen worden.

kbsadvokaten

V&V beroepscode

alert Meer nieuws

4 februari 2024

Vacature Websiteredactie V&VN-SPV

Lees meer
1 februari 2024

SPV podcast Onderweg; Hoopverleners

Lees meer
22 januari 2024

AKWA GGZ; overzicht postcodes 28 regio’s acute psychiatrie

Lees meer