4 april 2023

Het effect van 3 jaar corona op de mentale gezondheid van kwetsbare groepen

Corona had voor de ene persoon veel effecten, terwijl de andere in het dagelijks leven geen hinder ervaarde. Waarom zagen we hierin een verschil?

Het is nu drie jaar geleden dat de eerste coronamaatregelen in Nederland werden geïntroduceerd als reactie op de pandemie. Wat was de invloed hiervan op de mentale gezondheid van kwetsbare bevolkingsgroepen? In het onderzoek “GECK OP U” werd gekeken naar wat mensen kwetsbaar maakt voor de gezondheidseffecten van corona en de bijkomende maatregelen.

 

“Een van de kernbevindingen van het onderzoek was dat jongvolwassenen zelden als kwetsbaar werden gezien, tót corona. Deze groep zag zichzelf ook niet als kwetsbaar, en zocht daardoor niet snel naar hulp zoals financiële of sociaaleconomische ondersteuning terwijl ze dat misschien wel nodig hadden tijdens de coronapandemie. Deze groep werd pas later of té laat zichtbaar voor verschillende instanties.”

 

Trimbos

alert Meer nieuws

23 november 2023

Aan tafel met: Marlies van Bemmel en Jeanne Derks

Lees meer
22 november 2023

Podcast-reeks GGZ en sociaaldomein

Lees meer
21 november 2023

Het grote zorgdebat

Lees meer