4 april 2023

Het effect van 3 jaar corona op de mentale gezondheid van kwetsbare groepen

Corona had voor de ene persoon veel effecten, terwijl de andere in het dagelijks leven geen hinder ervaarde. Waarom zagen we hierin een verschil?

Het is nu drie jaar geleden dat de eerste coronamaatregelen in Nederland werden geïntroduceerd als reactie op de pandemie. Wat was de invloed hiervan op de mentale gezondheid van kwetsbare bevolkingsgroepen? In het onderzoek “GECK OP U” werd gekeken naar wat mensen kwetsbaar maakt voor de gezondheidseffecten van corona en de bijkomende maatregelen.

 

“Een van de kernbevindingen van het onderzoek was dat jongvolwassenen zelden als kwetsbaar werden gezien, tót corona. Deze groep zag zichzelf ook niet als kwetsbaar, en zocht daardoor niet snel naar hulp zoals financiële of sociaaleconomische ondersteuning terwijl ze dat misschien wel nodig hadden tijdens de coronapandemie. Deze groep werd pas later of té laat zichtbaar voor verschillende instanties.”

 

Trimbos

alert Meer nieuws

19 april 2024

Landelijke dag tegen pesten 19 april 2024

Lees meer
18 april 2024

Subsidie beschikbaar voor evaluatie Sociale Benadering

Lees meer
16 april 2024

Trauma en het (on)begrijpelijke lichaam

Lees meer