11 januari 2023

Het Neuroloket: expertise en kennis over neurocognitieve stoornissen en hun relatie tot delict – op één plek.

Wetenschappelijk onderzoek toont een duidelijke relatie tussen hersenfunctioneren, cognitieve stoornissen en delictgedrag. Voor pro Justitia rapporteurs een belangrijk inzicht. Wat zijn de cognitieve en gedragsmatige gevolgen van hersenletsel, en wat betekent dat in een forensische context?
Het inzetten van neuro(psycho)logisch onderzoek kan dan ook het advies aan de rechter, de indicatiestelling, risicotaxatie én de effectiviteit van een behandeling verbeteren.

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, kennisinstituut en opleider van pro Justitia rapporteurs, wil kennis onder rapporteurs hierover vergroten en heeft daartoe in mei 2021 het Neuroloket opgericht.

NIFP->

alert Meer nieuws

18 juni 2024

SPV blogspot Claudia; “Mijn cliënt dissocieert” (2); interventies.

Lees meer
12 juni 2024

SPV blogspot Gerard: Existeren

Lees meer
6 juni 2024

Aan tafel met: Jack van de Kruijs

Lees meer