11 januari 2023

Het Neuroloket: expertise en kennis over neurocognitieve stoornissen en hun relatie tot delict – op één plek.

Wetenschappelijk onderzoek toont een duidelijke relatie tussen hersenfunctioneren, cognitieve stoornissen en delictgedrag. Voor pro Justitia rapporteurs een belangrijk inzicht. Wat zijn de cognitieve en gedragsmatige gevolgen van hersenletsel, en wat betekent dat in een forensische context?
Het inzetten van neuro(psycho)logisch onderzoek kan dan ook het advies aan de rechter, de indicatiestelling, risicotaxatie én de effectiviteit van een behandeling verbeteren.

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, kennisinstituut en opleider van pro Justitia rapporteurs, wil kennis onder rapporteurs hierover vergroten en heeft daartoe in mei 2021 het Neuroloket opgericht.

NIFP->

alert Meer nieuws

4 februari 2024

Vacature Websiteredactie V&VN-SPV

Lees meer
1 februari 2024

SPV podcast Onderweg; Hoopverleners

Lees meer
22 januari 2024

AKWA GGZ; overzicht postcodes 28 regio’s acute psychiatrie

Lees meer