15 juni 2022

Huisartsenorganisaties: “Onafhankelijk POH-GGZ-register blijkt niet haalbaar”

Al jaren wordt er gewerkt aan een POH-GGZ-register. Wij als vertegenwoordigers van huisartsen vinden dat zo’n register onafhankelijk moet zijn, moet aansluiten bij het functie- en competentieprofiel en ruimte moet bieden voor huisartsen om mee te denken. Omdat het huidige voorstel voor een register niet aan die voorwaarden voldoet, kunnen we het register niet steunen.

We hebben geprobeerd om met de partijen die de POH’s-GGZ vertegenwoordigen (NVvPO, LV POH-GGZ, BPSW, V&VN) tot een register te komen waarbij de onafhankelijkheid is geborgd, dat wil zeggen dat het niet direct gekoppeld is aan het lidmaatschap van een vereniging. Ook willen we dat het register aansluit op het functie- en competentieprofiel van de POH-GGZ, dat wil zeggen dat het register beschikbaar is voor mensen die aan dat functie- en competentieprofiel voldoen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat huisartsen(organisaties) kunnen meedenken over het register, in een commissie van deskundigen.

Helaas moeten we constateren dat aan deze voorwaarden niet wordt voldaan met het huidige voorstel. Als huisartsenorganisaties LHV, InEen en Psyhag (kaderhuisartsen ggz) hebben we gezamenlijk het standpunt ingenomen dat we dit register dus niet kunnen steunen. We hebben dat aan de vertegenwoordigers van de POH’s-GGZ laten weten.

Wat betekent dit voor u in de praktijk?

Wij vinden dat de kwaliteit van de POH-GGZ voldoende gegarandeerd is als u het functieprofiel volgt en de opleidingsrichtlijnen hanteert die er al zijn (zie hieronder).

Bespreekt u dus met uw POH-GGZ dat inschrijving in het register (op dit moment nog) niet nodig is. Mocht in de toekomst de opzet van het register worden aangepast, dan kan inschrijving op een later moment altijd nog.

We hebben aan de zorgverzekeraars laten weten waarom wij ons niet kunnen vinden in de opzet van het register en dat we er daarom op rekenen dat zij in de contractering van de huisartsenpraktijken geen verplichting zullen opnemen voor inschrijving van de POH-GGZ in dit register.

Kwaliteitstoets

Uiteraard willen we als huisartsenorganisaties graag dat de kwaliteit van de POH-GGZ goed wordt geborgd. Gelukkig zijn er ook zonder register voldoende andere middelen om te toetsen of een POH-ggz – die u wilt inschakelen of al werkzaam hebt binnen uw praktijk – voldoet aan de kwaliteitseisen.

U kunt op de volgende punten checken:

  • De POH-ggz voldoet aan het functie- en competentieprofiel POH-GGZ, vastgesteld in 2020.
  • De POH-ggz heeft een relevante vooropleiding gevolgd (klik op onderstaande knop).
  • Én de POH-ggz heeft een certificaat tot POH-ggz behaald bij een Nederlandse Hogeschool onder de koepel van de Samenwerkende Hogescholen of RINO (-groep Utrecht, Zuid of Amsterdam).
  • Én de POH-ggz heeft relevante werkervaring binnen de (brede) ggz gedurende minimaal 2 jaar.
Lijst met opleidingen

alert Meer nieuws

4 februari 2024

Vacature Websiteredactie V&VN-SPV

Lees meer
1 februari 2024

SPV podcast Onderweg; Hoopverleners

Lees meer
22 januari 2024

AKWA GGZ; overzicht postcodes 28 regio’s acute psychiatrie

Lees meer