14 maart 2023

K-EET verbetert de hulp voor kinderen en jongeren met een eetstoornis

Kinderen en jongeren met een eetstoornis – of een kwetsbaarheid daarvoor – verdienen eerdere herkenning van hun probleem, beter begrip en effectievere behandeling. Vroegtijdig herkennen en behandelen leidt namelijk tot minder lijden, minder maatschappelijke kosten en minder ernstig zieke kinderen en jongeren. Binnen de landelijke Ketenaanpak EETstoornissen (K-EET) hebben professionals en ervaringsdeskundigen gewerkt aan oplossingen voor hardnekkige problemen in de ‘keten’ van eetstoornissen.

  • Kunnen kinderen en jongeren een betere en snellere verwijzing in de buurt krijgen (niet het hele land door reizen)?
  • Is er een overzicht van het behandelaanbod in de regio?
  • Kunnen professionals en anderen eetproblemen vroeger en beter herkennen?
  • Is er meer aandacht voor co-morbiditeit?
  • Is er een aanzet om eetstoornissen beter bespreekbaar te maken (destigmatisering)?

Voor meer informatie ga naar: K-EET verbetert de hulp voor kinderen en jongeren met een eetstoornis – Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (kenniscentrum-kjp.nl)

Kenniscentrum-kjp

GGz.nl

 

alert Meer nieuws

9 juli 2024

SPV blogspot Gerard: Het is gedaan

Lees meer
4 juli 2024

SPV podcast Onderweg: POHGGz-spoedzorg op de huisartspost

Lees meer
2 juli 2024

SPV blogspot Claudia: Oriënteren in het ‘hier en nu’

Lees meer