14 maart 2023

K-EET verbetert de hulp voor kinderen en jongeren met een eetstoornis

Kinderen en jongeren met een eetstoornis – of een kwetsbaarheid daarvoor – verdienen eerdere herkenning van hun probleem, beter begrip en effectievere behandeling. Vroegtijdig herkennen en behandelen leidt namelijk tot minder lijden, minder maatschappelijke kosten en minder ernstig zieke kinderen en jongeren. Binnen de landelijke Ketenaanpak EETstoornissen (K-EET) hebben professionals en ervaringsdeskundigen gewerkt aan oplossingen voor hardnekkige problemen in de ‘keten’ van eetstoornissen.

  • Kunnen kinderen en jongeren een betere en snellere verwijzing in de buurt krijgen (niet het hele land door reizen)?
  • Is er een overzicht van het behandelaanbod in de regio?
  • Kunnen professionals en anderen eetproblemen vroeger en beter herkennen?
  • Is er meer aandacht voor co-morbiditeit?
  • Is er een aanzet om eetstoornissen beter bespreekbaar te maken (destigmatisering)?

Voor meer informatie ga naar: K-EET verbetert de hulp voor kinderen en jongeren met een eetstoornis – Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (kenniscentrum-kjp.nl)

Kenniscentrum-kjp

GGz.nl

 

alert Meer nieuws

23 september 2023

Onderzoek naar integrale samenwerking tussen jeugdhulp en volwassenen ggz wijst op meerwaarde voor gezinnen

Lees meer
17 september 2023

SAVE THE DATE!! 16 november 2023 ALV en Landelijke studiemiddag

Lees meer
15 september 2023

Welk doel dient betere samenwerking?

Lees meer