29 november 2022

Kompas zet aan tot samenwerking ggz en sociaal domein

De publicatie Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Hoe zorg en sociaal domein kunnen bouwen aan samenhang, kwaliteit en innovatie is onlangs door Kenniscentrum Phrenos afgerond en beschikbaar gekomen. Het draagt bij aan de kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische problemen en sluit aan bij de opgaven zoals genoemd in het Integraal Zorgakkoord, zoals het realiseren van passende zorg en het verminderen van druk op de ggz door het versterken van de sociale basis.

Het Kompas ondersteunt sociaal professionals (denk aan wijkteammedewerkers of ggz-begeleiders), ervaringsdeskundigen en beleidsmakers binnen sociaal domein, ggz, verslavingszorg en aanpalende domeinen als wonen en veiligheid bij het zorgdragen voor een goed én samenhangend aanbod voor mensen met ernstige psychische problemen en hun naasten. De navigatiefunctie van het Kompas is gemaakt met hulp van een bundeling van kwaliteitseisen, richtlijnen en standaarden voor goede zorg, begeleiding en ondersteuning.

Download het Kompas

alert Meer nieuws

23 november 2023

Aan tafel met: Marlies van Bemmel en Jeanne Derks

Lees meer
22 november 2023

Podcast-reeks GGZ en sociaaldomein

Lees meer
21 november 2023

Het grote zorgdebat

Lees meer