8 november 2022

KORT NIEUWS -> Ontwikkelingen expertisegebied SPV

Het Expertisegebied voor de sociaal psychiatrisch verpleegkundige wordt geactualiseerd. Het is een beschrijving van de kern van de specialisatie en de competenties van de SPV. De doelgroepen van het Expertisegebied zijn primair SPV-en zelf, opleiders en geïnteresseerde collega’s uit andere disciplines.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de conceptversie van het Expertisegebied door een redactieraad. Deze bestaat uit SPV-en en opleiders. Voor 1 december is het concept gereed.

 

Rozemarijn Lont
Webredactie
www.venvn-spv.nl

alert Meer nieuws

28 november 2022

Onderzoek naar de adaptieve vermogens van zorgprofessionals in relatie tot persoonskenmerken.

Lees meer
25 november 2022

GGZtotaal.nl-> Zoektocht naar betere behandeling in de (Wet) langdurige zorg

Lees meer
22 november 2022

Kippenvel, de podcast van Zorg+Welzijn

Lees meer