24 februari 2023

Lessen uit de aanpak van verward gedrag:

leren(d) verbeteren binnen imperfecte regio’s

Om de ondersteuning voor personen met verward gedrag te verbeteren zijn de afgelopen jaren honderden domeinoverstijgende initiatieven op lokaal en regionaal niveau gelanceerd. In het kader van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) bood ZonMw financiële steun aan zo’n 800 van deze initiatieven. Welke goede regionale ontwikkelingen zijn hieruit voortgekomen? En hoe heeft het Actieprogramma bijgedragen aan de verbetering van de zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag? Congruente regio-indelingen zouden kunnen helpen om de aanpak van routineuze, enkelvoudige problemen efficiënter, effectiever en democratischer te maken. Maar komt dit de aanpak van veelzijdige problematiek – zoals verward gedrag – ook ten goede? En hoe geef je handen en voeten aan een ‘intelligente omgang’ met zo’n taai maatschappelijk probleem?

Sociaalweb.nl

Lees daar ook -> ‘Als burgemeester kan ik de juiste mensen aan tafel krijgen’

alert Meer nieuws

23 september 2023

Onderzoek naar integrale samenwerking tussen jeugdhulp en volwassenen ggz wijst op meerwaarde voor gezinnen

Lees meer
17 september 2023

SAVE THE DATE!! 16 november 2023 ALV en Landelijke studiemiddag

Lees meer
15 september 2023

Welk doel dient betere samenwerking?

Lees meer