24 februari 2023

Lessen uit de aanpak van verward gedrag:

leren(d) verbeteren binnen imperfecte regio’s

Om de ondersteuning voor personen met verward gedrag te verbeteren zijn de afgelopen jaren honderden domeinoverstijgende initiatieven op lokaal en regionaal niveau gelanceerd. In het kader van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) bood ZonMw financiële steun aan zo’n 800 van deze initiatieven. Welke goede regionale ontwikkelingen zijn hieruit voortgekomen? En hoe heeft het Actieprogramma bijgedragen aan de verbetering van de zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag? Congruente regio-indelingen zouden kunnen helpen om de aanpak van routineuze, enkelvoudige problemen efficiënter, effectiever en democratischer te maken. Maar komt dit de aanpak van veelzijdige problematiek – zoals verward gedrag – ook ten goede? En hoe geef je handen en voeten aan een ‘intelligente omgang’ met zo’n taai maatschappelijk probleem?

Sociaalweb.nl

Lees daar ook -> ‘Als burgemeester kan ik de juiste mensen aan tafel krijgen’

alert Meer nieuws

28 maart 2023

Autismeweek van zaterdag 25 maart tot en met zondag 2 april

Lees meer
27 maart 2023

‘Boeren mijden zorg’

Lees meer
26 maart 2023

Meer aandacht voor sekse-specifieke zorg in de ggz

Lees meer