26 februari 2023

Lokaal samenwerken: hoe zorg en veiligheid kronkelpaadjes (beter) kunnen benutten

Iedere gemeente heeft inwoners die op meerdere leefgebieden problemen hebben. Ontwikkelingen als de energiecrisis maken hun situatie niet gemakkelijker. Geldzorgen kunnen bijvoorbeeld leiden tot mentale problematiek, met een verhoogd risico op agressie, huiselijk geweld en drank- en drugsmisbruik als gevolg. Kwetsbare mensen zijn bovendien gevoeliger om betrokken te raken bij (verschillende vormen van) criminaliteit; als dader of als slachtoffer. De roep om passende hulp en ondersteuning voor mensen met complexe problematiek blijft dan ook onverminderd groot. Zorg- en veiligheidspartners hebben elkaar nodig. Hoe bieden gemeenten het hoofd aan deze problematiek die steeds complexer lijkt?

sociaalweb.nl

alert Meer nieuws

4 februari 2024

Vacature Websiteredactie V&VN-SPV

Lees meer
1 februari 2024

SPV podcast Onderweg; Hoopverleners

Lees meer
22 januari 2024

AKWA GGZ; overzicht postcodes 28 regio’s acute psychiatrie

Lees meer