20 november 2023

Meer aandacht voor Trauma

Maak kennis met Traumanet.nl

Er is geen SPV die er niet mee te maken heeft, cliënten met een trauma. Enkelvoudig, meervoudig of complex, bij veel van de GGZ cliënte is er sprake van onderliggend trauma.

Traumanet is een online platform rondom trauma en heling, speciaal ontwikkeld voor iedereen die direct of indirect met trauma te maken heeft (gehad). Haar belangrijkste doel: mensen laagdrempelige informatie, (h)erkenning en handvatten bieden om met de gevolgen van trauma om te kunnen gaan.

Trauma raakt de gehele maatschappij

Ongeveer 80% van de Nederlanders maakt gedurende het leven minimaal één potentieel traumatische ervaring mee. Trauma ontstaat als het niet goed lukt om de ervaring te verwerken. Uit veelvuldig onderzoek is bekend dat trauma een belangrijke risicofactor is voor de ontwikkeling van tal van psychische klachten, maar ook lichamelijke klachten als auto-immuunziekte, hart- en vaatziekten en chronische pijn.

Trauma treft dus een zeer grote groep mensen, te meer daar de impact van trauma niet stopt bij het individu maar ook zijn of haar naasten raakt, en uiteindelijk de gehele maatschappij.

Gebrek aan zorgcapaciteit en juiste kennis

De vraag naar ondersteuning en gespecialiseerde behandeling voor trauma-gerelateerde klachten is enorm, de capaciteit van de gezondheidszorg om aan deze vraag te voldoen echter volstrekt ontoereikend. Ook is het aanbod erg versnipperd, waardoor mensen niet of moeilijk vinden wat ze nodig hebben. Daarnaast speelt ook nog een ander probleem: een gebrek aan de juiste kennis.

Hoewel de kennis rondom trauma in de afgelopen decennia enorm is gegroeid, blijft de verspreiding en de toepassing van die kennis op veel terreinen achter. Waaronder die van de gezondheidszorg en het onderwijs. Het resultaat van enerzijds een capaciteitsprobleem en anderzijds kennisgebrek, is naast onbegrip, stigmatisering en uitsluiting, ook dat mensen soms jaren op een passende behandeling moeten wachten, verkeerde diagnoses krijgen en/of niet-passende behandelingen volgen. Met alle gevolgen van dien voor individu én maatschappij.

Één centrale plek voor informatie, (h)erkenning en handvatten

Middels een online platform waar op één centrale plek informatie, verhalen en handvatten worden gedeeld, wil Traumanet bezoekers helpen om – onafhankelijk van professionele zorg – kennis en inzicht in trauma te vergroten. Daarnaast biedt ze verschillende praktische tips en tools om met gevolgen van trauma om te kunnen gaan. Zelf, maar ook als naaste of betrokkene.

Op donderdag 7 december organiseerd traumanet in samenwerking met MIND en Ypsilon een kennissessie. Online en deelname is gratis. Aanmelden kan via: Kennissessie ‘De impact van trauma’ – MIND Ypsilon.

 

Traumanet.nl

alert Meer nieuws

19 april 2024

Landelijke dag tegen pesten 19 april 2024

Lees meer
18 april 2024

Subsidie beschikbaar voor evaluatie Sociale Benadering

Lees meer
16 april 2024

Trauma en het (on)begrijpelijke lichaam

Lees meer