16 december 2023

Met het Kompas zorgdragen voor de juiste zorg op de juiste plek

Nieuw instrument Kompas helpt zorg en ondersteuning aan mensen met ernstige psychische problemen en hun naasten verbeteren.

Onlangs is een vernieuwde versie verschenen van het: “Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven”. Hoe sociaal domein en ggz kunnen bouwen aan samenhang, kwaliteit en innovatie. Kenniscentrum Phrenos ontwikkelde dit instrument om professionals samen met hulpvragers, hun naasten en omgeving, te ondersteunen bij het realiseren van passende en samenhangende zorg voor mensen met ernstige psychische problemen.

” Waarom het Kompas?

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische problemen is versnipperd. Hierdoor vallen deze mensen en hun naasten te vaak tussen wal en schip. Kenniscentrum Phrenos heeft in dat kader met steun van ZonMw op basis van bestaande kwaliteitsstandaarden een Kompas ontwikkeld dat handvatten biedt voor het versterken van passende en samenhangende zorg en hulp. Uitvoerders, beleidsmakers, organisaties en samenwerkingsverbanden in ggz, sociaal domein, zorg en aanpalende terreinen als wonen en veiligheid kunnen dit instrument gebruiken om hun samenwerkingspraktijk met anderen in de wijk of regio te verbeteren.”

KenniscentrumPhrenos.nl

alert Meer nieuws

4 februari 2024

Vacature Websiteredactie V&VN-SPV

Lees meer
1 februari 2024

SPV podcast Onderweg; Hoopverleners

Lees meer
22 januari 2024

AKWA GGZ; overzicht postcodes 28 regio’s acute psychiatrie

Lees meer