4 december 2023

Nieuwe toolkit suïcidepreventie

Praktische ondersteuning bij het herkennen en behandelen van cliënten met suïcidaliteit.

Samen naar zo goed mogelijke zorg
113 Zelfmoordpreventie heeft samen met klinische experts een Toolkit Suïcidepre-ventie ontwikkeld voor GGZ-professionals. Deze online toolkit biedt hulpverleners praktische ondersteuning bij het herkennen en behandelen van cliënten met suïcida-liteit. Daarnaast scheelt het tijd: je hoeft geen richtlijn van 100 pagina’s meer door te nemen. De Toolkit Suïcidepreventie helpt namelijk bij de diagnostiek en het aanbieden van de beste behandeling voor de cliënt, gebaseerd op up-to-date wetenschap-pelijke inzichten. Ook ondersteunt de toolkit bij een goede verslaglegging.

De SPV wordt met grote regelmaat ingezet in crisissituaties waarin er sprake kan zijn van suïcidaliteit, ook binnen andere settingen komt de SPV met regelmaat in aanmerking met suïcidaliteit, mogelijk heeft deze toolkit weer input om onze zorg da-gelijks te kunnen blijven verbeteren.

Alle voordelen op een rijtje
· Praktische handvatten om de zorg voor suïcidale cliënten vorm te geven.
· Betere kwaliteit van zorg. De toolkit helpt professionals om diagnostiek en behandeling uit te voeren in lijn
met de richtlijn en nieuwe wetenschappelijke inzichten.
· Betere informatieoverdracht tussen professionals.

Hoe gebruik ik de Toolkit Suïcidepreventie?
· De verschillende tools kunnen los van elkaar worden gebruikt. Je hoeft dus niet alles in te vullen.
· Vul tijdens of na een gesprek met de cliënt de screenings- en/of diagnostische tools in.
· Gebruik de behandelkeuzetool om op basis van specifieke kenmerken van de individuele cliënt (bijv. leeftijd,
voorgeschiedenis) de meest passende behandeling te kiezen.
· Het verslag dat door de toolkit gegenereerd wordt, kun je met één druk op de knop kopiëren-en-plakken in het patiëntendossier.

Benieuwd naar de toolkit? Check het hier

Ook is er een video van 4 minuten waarin wordt uitgelegd wat de Toolkit Suïcidepreventie is en hoe deze praktische ondersteuning biedt. En er is een instructie video beschikbaar.

 

113.nl

alert Meer nieuws

9 juli 2024

SPV blogspot Gerard: Het is gedaan

Lees meer
4 juli 2024

SPV podcast Onderweg: POHGGz-spoedzorg op de huisartspost

Lees meer
2 juli 2024

SPV blogspot Claudia: Oriënteren in het ‘hier en nu’

Lees meer