28 november 2022

Onderzoek naar de adaptieve vermogens van zorgprofessionals in relatie tot persoonskenmerken.

Verzoek tot medewerking aan onderzoek

Uit de systematische review van Krijgsheld, Tummers en Scheepers naar werkprestaties in de gezondheidszorg kwam onder andere naar voren dat er veel aandacht is voor taak prestaties en contextuele prestaties. Kort gezegd: doe je waar je voor opgeleid bent en werk je goed samen ten gunste van de patiënt/cliënt, het team en organisatie. Twee andere dimensies lijken – in ieder geval in de gezondheidszorg – onderbelicht in onderzoek. Naast contra productief werkgedrag, bijvoorbeeld veel ziekmelden, of juist werken terwijl je ziek bent, of pestgedrag, blijkt ook de dimensie die gaat over omgaan met acute situaties, blijven leren en innoveren en omgaan met veranderen weinig aandacht te krijgen in onderzoek.

De onderzoeksgroep van Krijgsheld zijn zich verder gaan verdiepen in deze dimensie. Want juist in de zorg, staan we voor vele uitdagingen die vragen om omgaan met veranderen, vernieuwen en innoveren, is dit een belangrijke factor. De vragenlijst richt zich op de adaptieve vermogens van zorgprofessionals in relatie tot persoonskenmerken. De uitkomst kan van betekenis zijn hoe organisaties vanuit leiderschap adaptieve vermogens beter kan benutten dan wel stimuleren.

Wil jij het verschil maken en deelnemen aan dit onderzoek?

Informatie over deelname

Klik hier voor  vragenlijst:

Marcel Krijgsheld is onderzoeker aan de universiteit Utrecht, van oudsher verpleegkundige. Tevens is Krijgsheld betrokken vanuit de NZA bij het hoofdlijnen akkoord GGZ.

alert Meer nieuws

18 juni 2024

SPV blogspot Claudia; “Mijn cliënt dissocieert” (2); interventies.

Lees meer
12 juni 2024

SPV blogspot Gerard: Existeren

Lees meer
6 juni 2024

Aan tafel met: Jack van de Kruijs

Lees meer