8 augustus 2023

Onderzoek naar integrale samenwerking tussen jeugdhulp en v-ggz wijst op meerwaarde voor gezinnen

De SPV als samenwerkingspartner, zoals deze beschreven wordt in expertisegebied SPV hebben we vaker besproken (p.26). De SPV is vertegenwoordigd is diverse werkgebieden. Zo ook in de werkgebieden waar dit artikel over gaat.

Ruim een half miljoen kinderen in Nederland groeien op in een gezin waarin een of beide ouders psychische problemen of een verslaving heeft. De opvoeding van hun kinderen kent voor deze ouders bijzondere uitdagingen, met het risico dat psychische problematiek verergert en/of haar weerslag heeft op de kinderen. Integrale samenwerking tussen het jeugddomein en de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen (v-ggz) zou de effectiviteit van de hulp aan deze gezinnen kunnen vergroten.
In de regio Haaglanden is met het oog daarop een aantal pilots uitgevoerd. Bij gezinnen met ernstige, complexe problematiek is naast jeugdhulp expertise of ondersteuning vanuit de v-ggz ingezet. Het gaat om de volgende projecten: ‘Beter Thuis’ (Den Haag, Zoetermeer en ‘Integraal 0-6-team in de wijk’) en ‘Ggz bij Jeugdbescherming west’ (vanuit Indigo en Impegno).
In dit onderzoek zijn de werkwijze en de effecten van de pilotaanpak in acht casussen onderzocht. Daarnaast is met betrokken professionals gereconstrueerd wat de aanpak en effecten zouden zijn geweest als de pilots er niet waren geweest.
Het onderzoek maakt, ondanks de onderlinge verschillen tussen de pilots, een zestal patronen zichtbaar die de meerwaarde van de inzet van v-ggz in jeugdhulptrajecten weergeven:

Lees verder via deze link en PDF

alert Meer nieuws

9 juli 2024

SPV blogspot Gerard: Het is gedaan

Lees meer
4 juli 2024

SPV podcast Onderweg: POHGGz-spoedzorg op de huisartspost

Lees meer
2 juli 2024

SPV blogspot Claudia: Oriënteren in het ‘hier en nu’

Lees meer