23 september 2023

Onderzoek naar integrale samenwerking tussen jeugdhulp en volwassenen ggz wijst op meerwaarde voor gezinnen

De SPV als samenwerkingspartner

De SPV als samenwerkingspartner, zoals beschreven wordt in expertisegebied SPV (p.26). De SPV is vertegenwoordigd is diverse werkgebieden. Zo ook in de werkgebieden waar dit artikel over gaat.

Ruim een half miljoen kinderen in Nederland groeien op in een gezin waarin een of beide ouders psychische problemen of een verslaving heeft. De opvoeding van hun kinderen kent voor deze ouders bijzondere uitdagingen, met het risico dat psychische problematiek verergert en/of haar weerslag heeft op de kinderen. Integrale samenwerking tussen het jeugddomein en de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen (v-ggz) zou de effectiviteit van de hulp aan deze gezinnen kunnen vergroten.

In de regio Haaglanden is met het oog daarop een aantal pilots uitgevoerd. Bij gezinnen met ernstige, complexe problematiek is naast jeugdhulp expertise of ondersteuning vanuit de v-ggz ingezet. Het gaat om de volgende projecten: ‘Beter Thuis’ (Den Haag, Zoetermeer en ‘Integraal 0-6-team in de wijk’) en ‘Ggz bij Jeugdbescherming west’ (vanuit Indigo en Impegno).

In dit onderzoek zijn de werkwijze en de effecten van de pilotaanpak in acht casussen onderzocht. Daarnaast is met betrokken professionals gereconstrueerd wat de aanpak en effecten zouden zijn geweest als de pilots er niet waren geweest.

Het onderzoek maakt, ondanks de onderlinge verschillen tussen de pilots, een zestal patronen zichtbaar die de meerwaarde van de inzet van v-ggz in jeugdhulptrajecten weergeven. Verder laat het onderzoek ook verbeterpunten zien.

 

Kennisnetwerkjeugdhaaglanden.nl: onderzoek
Kennisnetwerkjeugdhaaglanden.nl: pilots
V&VN-SPV: Expertice gebied SPV

alert Meer nieuws

18 juni 2024

SPV blogspot Claudia; “Mijn cliënt dissocieert” (2); interventies.

Lees meer
12 juni 2024

SPV blogspot Gerard: Existeren

Lees meer
6 juni 2024

Aan tafel met: Jack van de Kruijs

Lees meer