3 september 2022

Pharos.nl -> Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben moeite om informatie over ziekte en gezondheid te vinden, te begrijpen en toe te passen. Denk aan mensen met een lage opleiding, ouderen en migranten. Zij hebben vaker chronische ziekten en psychische problemen. Het is daarom belangrijk om laaggeletterdheid te herkennen en om op een begrijpelijke manier te communiceren. Wij zetten ons in voor toegankelijk voorlichtingsmateriaal en we trainen, adviseren en begeleiden huisartspraktijken, apotheken, (zorg)organisaties en gemeenten bij het herkennen en omgaan met laaggeletterdheid.

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden: feiten en cijfers
2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven. Zij zijn ‘laaggeletterd’. En 25% van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Bijna 1 op de 5 mensen boven de 12 jaar heeft beperkte digitale vaardigheden.

Mensen met een lage opleiding hebben vaker beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij gaan gemiddeld 4 jaar eerder dood en krijgen 15 jaar eerder gezondheidsproblemen dan mensen met een hoge opleiding.
2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven
60 % iets meer dan de helft van de laaggeletterde is autochtoon Nederlander.

Pharos.nl

Factsheet Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Factsheet Sociaaleconomische Gezondheidsverschillen

alert Meer nieuws

23 november 2023

Aan tafel met: Marlies van Bemmel en Jeanne Derks

Lees meer
22 november 2023

Podcast-reeks GGZ en sociaaldomein

Lees meer
21 november 2023

Het grote zorgdebat

Lees meer