6 juli 2022

Huisarts blij met de SPV in de spoedzorg

Eindrapport: POH GGZ Spoed op de Huisartsenpost

Voor mensen met psychische of psychosociale klachten die zorg buiten kantooruren nodig
hebben is vaak onvoldoende GGZ-hulp beschikbaar. Wanneer deze patiënten niet voldoen aan
de definitie van crisis komen ze niet in aanmerking voor de GGZ-crisisdienst, maar levert de
huisartsenpost (HAP) een groot deel van spoedzorg aan deze groep patiënten met vaak een
complexe zorgvraag. Patiënten met dergelijke zorgvragen vragen specifieke expertise en veel
organisatie en tijd, die er binnen een drukke dienst op de HAP niet is.
POH GGZ kan, net als in de dagelijkse huisartspraktijk, ook binnen de HAP deze patiënten
overnemen en hen vanuit hun GGZ-expertise ondersteunen. Binnen de posten in Haarlem zijn er
de afgelopen jaren positieve ervaringen met deze zorg door een zgn. POH GGZ Spoed
opgedaan. Dit zijn BIG-geregistreerde sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen (SPV-en)
beschikbaarheidsdienst doen op weekend- en feestdagen van 10.00-20.00 uur, onder de
verantwoordelijkheid van de regiearts.

De resultaten van de implementatie en evaluatie van de inzet van een POH GGZ Spoed op verschillende huisartsenposten in Nederland ter voorkoming van verward gedrag wordt beschreven in het eindrapport (download). In dit project wordt deze zorginnovatie in een pilot binnen drie nieuwe HAPs geïmplementeerd, te weten Rotterdam Noord, Rotterdam Zuid en Leiderdorp. Looptijd van uitvoering was van februari 2019 tot en met juni 2021.

BRON:

Eindrapport POH GGZ Spoed op de Huisartsenpost

Dr. Monique Koks-Leensen
Academische werkplaats Sterker op eigen benen, Eerstelijnsgeneeskunde,
Radboudumc Nijmegen

Inge Kramer
Jantinus Veenstra
Inpractica, Haarlem

 

 

 

 

alert Meer nieuws

18 juni 2024

SPV blogspot Claudia; “Mijn cliënt dissocieert” (2); interventies.

Lees meer
12 juni 2024

SPV blogspot Gerard: Existeren

Lees meer
6 juni 2024

Aan tafel met: Jack van de Kruijs

Lees meer