3 oktober 2022

Richtlijn Veranderde Seksuele Gezondheid; maak seksualiteit bespreekbaar!

Seksualiteit en psychische klachten beïnvloeden elkaar. Seksuele klachten of seksueel misbruik kunnen onderliggende oorzaken zijn van psychische klachten. Psychische klachten of medicatie kunnen op hun beurt het seksueel functioneren verstoren.

Omdat psychisch en seksueel welzijn elkaar versterken is het belangrijk dat cliënten een positieve seksualiteitsbeleving kunnen hebben, ook als ze bijvoorbeeld in een GGZ-instelling wonen. Seksualiteit zou daarom een vanzelfsprekend gespreksonderwerp moeten zijn binnen de GGZ.

Seksualiteit bespreken binnen de GGZ

Bijna alle GGZ-professionals vinden seksualiteit een belangrijk thema. Maar handelingsverlegenheid vormt nog te vaak een barrière voor de zorgverleners om seksualiteit ook daadwerkelijk te bespreken. Hierdoor blijft veel van de problematiek rond seksualiteit onopgemerkt en onbehandeld. Dit geldt niet alleen voor seksuele klachten, maar ook voor ervaringen met seksueel geweld of seksueel misbruik.

De richtlijn bevat gesprekskaarten voor verzorgenden en verpleegkundigen. Hierin is te vinden hoe je een gesprek over seksuele gezondheid kunt beginnen, voeren en hoe je kunt doorverwijzen als dit nodig is. De richtlijn bevat ook een overzicht van verschillende aandoeningen en welke seksuele veranderingen daarbij kunnen horen. Daarnaast vind je ook informatie over grensoverschrijdend gedrag, alle vormen van seksualiteit én hoe je daarover kunt praten.

Richtlijn VSG   Gesprekskaart Richtlijn    Rutgers seksindepraktijk.nl

 

 

 

alert Meer nieuws

19 april 2024

Landelijke dag tegen pesten 19 april 2024

Lees meer
18 april 2024

Subsidie beschikbaar voor evaluatie Sociale Benadering

Lees meer
16 april 2024

Trauma en het (on)begrijpelijke lichaam

Lees meer