21 juni 2023

Samenwerken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 

Wat is jouw rol als SPV?

De SPV deelt kennis en informatie, is gericht op samenwerking en overdracht in de keten. Dit vergt permanente onderlinge afstemming, om te voorkomen dat de zorg gefragmenteerd raakt. Daarbij is het belangrijk dat er één zorgverlener is die het overzicht houdt en die zorgt dat de bijdragen van verschillende zorgverleners goed op elkaar worden afgestemd (coördinerend regiebehandelaar). De SPV is in staat om die rol te vervullen. De hulpvrager kan er daardoor op rekenen dat deze wordt behandeld en begeleid door zorgverleners die acteren als één samenwerkend team.

Om huiselijk geweld en kindermishandeling succesvol aan te pakken is goede samenwerking tussen professionals cruciaal. Een ervaringsdeskundige, een huisarts en twee procesregisseurs delen hun ervaringen. Welke frustraties ervaren zij in de samenwerking met andere professionals? Maar vooral: hoe gaan ze daarmee om en welke tips hebben ze voor andere professionals?

GGZnieuws.nl

huiselijkgeweld.nl

alert Meer nieuws

19 april 2024

Landelijke dag tegen pesten 19 april 2024

Lees meer
18 april 2024

Subsidie beschikbaar voor evaluatie Sociale Benadering

Lees meer
16 april 2024

Trauma en het (on)begrijpelijke lichaam

Lees meer