21 juni 2023

Samenwerken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 

Wat is jouw rol als SPV?

De SPV deelt kennis en informatie, is gericht op samenwerking en overdracht in de keten. Dit vergt permanente onderlinge afstemming, om te voorkomen dat de zorg gefragmenteerd raakt. Daarbij is het belangrijk dat er één zorgverlener is die het overzicht houdt en die zorgt dat de bijdragen van verschillende zorgverleners goed op elkaar worden afgestemd (coördinerend regiebehandelaar). De SPV is in staat om die rol te vervullen. De hulpvrager kan er daardoor op rekenen dat deze wordt behandeld en begeleid door zorgverleners die acteren als één samenwerkend team.

Om huiselijk geweld en kindermishandeling succesvol aan te pakken is goede samenwerking tussen professionals cruciaal. Een ervaringsdeskundige, een huisarts en twee procesregisseurs delen hun ervaringen. Welke frustraties ervaren zij in de samenwerking met andere professionals? Maar vooral: hoe gaan ze daarmee om en welke tips hebben ze voor andere professionals?

GGZnieuws.nl

huiselijkgeweld.nl

alert Meer nieuws

23 september 2023

Onderzoek naar integrale samenwerking tussen jeugdhulp en volwassenen ggz wijst op meerwaarde voor gezinnen

Lees meer
17 september 2023

SAVE THE DATE!! 16 november 2023 ALV en Landelijke studiemiddag

Lees meer
15 september 2023

Welk doel dient betere samenwerking?

Lees meer