15 augustus 2022

Samenwerking sociaal domein en ggz: vooral een kwestie van doen

In de literatuur werd er al onderzoek naar gedaan. Inmiddels lopen er tal van projecten in Nederland die een vorm van domeinoverstijgende samenwerking toepassen. Met de juiste aanpak, is het daarna vooral een kwestie van doen.

Een goede samenwerking draagt bij aan efficiënte dienstverlening, een verminderd aantal hulpverleners die betrokken zijn bij één cliënt en het gezin en betere afstemming over te behalen doelen van de cliënt. De ketensamenwerking met scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en zorgaanbieders is daarbij van cruciaal belang.

Socialweb.nl

alert Meer nieuws

28 september 2022

Floortje Scheepers in podcast Voorzorg: ‘DSM-model drijft wachtlijsten in ggz op’

Lees meer
21 september 2022

Trimbos-instituut: Forse verslechtering mentale gezondheid meisjes

Lees meer
19 september 2022

Keuzehulp app van AKWA (richtlijnen en zorgstandaarden)

Lees meer