26 april 2023

skipr.nl -> Banken en accountants niet gerust op financiële toekomst ggz

De financiële weerbaarheid van zorgaanbieders staat onder druk. Vooral in de ggz zullen de jaarrekeningen over 2022 én 2023 waarschijnlijk verliezen laten zien. Banken en accountants vrezen dat er nog onvoldoende wordt gedaan om dit tij te keren. Dat schreven ze deze week in een brandbrief aan onder andere minister Ernst Kuipers van VWS.

Als gevolg van deze ontwikkelingen verwachten banken en accountants dat veel zorginstellingen het boekjaar 2022 en 2023 zullen afsluiten met een negatief resultaat. De zorgen zijn het grootst voor ggz-instellingen, schrijven bankenvereniging NVB en beroepsvereniging NBA. Deze zorgaanbieders hebben als gevolg van problemen bij de invoering van het nieuwe bekostigingssysteem, het zorgprestatiemodel, soms al lange tijd niet volledig kunnen factureren. Als er al gefactureerd is, is het nog niet zeker dat dit wordt gehonoreerd door verzekeraars, zorgkantoren of gemeenten.

skipr.nl

alert Meer nieuws

2 juni 2023

De handreiking suïcicidepreventie bij jongeren met een LVB is beschikbaar

Lees meer
1 juni 2023

SPV podcast Onderweg; Ondernemend (zzp) werkgeluk

Lees meer
31 mei 2023

Ggz weet niet welke verwarde mensen overlast geven

Lees meer