11 juli 2022

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen kunnen nu ook regiebehandelaar zijn

GGZ-NHN implementeert de rol van coördinerend RB in haar nieuwe statuut

GGZ Noord-Holland-Noord onderschrijft het nieuwe Landelijke Kwaliteitsstatuut GGZ (LKS-GGZ) en herziet daarom de komende tijd ook haar eigen statuut. De organisatie voert de beschreven rolsplitsing van regiebehandelaars door. Ook sociaal psychiatrisch verpleegkundigen kunnen met ingang van 1 juli coördinerend regiebehandelaar bij GGZ NHN zijn. 

In het nieuwe LKS-GGZ staat een beschrijving van de mogelijkheden tot het invullen van het regiebehandelaarschap (RB). Het LKS-GGZ introduceert de termen ‘Indicerend-‘ en ‘Coördinerend-RB’ en beschrijft met welke achtergrond deze functie vervuld kan worden.

De rol van indicerend regiebehandelaar is volgens het nieuwe LKS-GGZ voorbehouden aan hulpverleners die ook nu regiebehandelaar kunnen zijn. Voor de rol van coördinerend regiebehandelaar komen, naast de huidige regiebehandelaars, ook de sociaal psychiatrisch verpleegkundigen in aanmerking. Het aantal beschikbare regiebehandelaars wordt daarmee flink uitgebreid.

GGZ Noord-Holland-Noord verwelkomt deze aanvulling van harte en zal deze beschrijvingen dan ook in de herziening van haar eigen kwaliteitsstatuut implementeren. “Voor de cliënt betekent het dat zij of hij een veelzijdige verpleegkundige professional als coördinerend regiebehandelaar krijgt, die met een helicopterview kijkt naar complexe problematiek bij crisisgevoelige mensen met meervoudige vraagstukken”, aldus Elsbeth de Ruijter, lid van Raad van Bestuur van GGZ Noord-Holland-Noord.

“Voor de beroepsgroepen die voorheen van deze rol uitgesloten waren, is het een faire erkenning van hun werk. Het wordt nu duidelijker waar het werk van de verpleegkundige ophoudt en dat van de SPV begint. En ggz-organisaties kunnen nu beschikken over meer regiebehandelaars dan voorheen, wat de druk op de huidige regiebehandelaars zal doen afnemen. Ook de inzet van zzp’ers als regiebehandelaar kan bijdragen aan verlichting van de druk op personeel.”

SPV Rozemarijn Lont is enthousiast: “Als SPV kunnen wij hierdoor weer meer autonoom handelen. Regie voeren wil zeggen: wie hakt de knoop door, wie zet de lijn door? In de praktijk betekent het dat ik een duo kan vormen met een ambulant verpleegkundige of ggz-agoog, waarin ik als SPV coördinerend regiebehandelaar ben. En dat zou weer tot een werklastvermindering van de huidige regiebehandelaars kunnen leiden, aangezien zij dan niet meer altijd bij afstemmingsgesprekken betrokken hoeven worden.”

BRON

Afzender van het nieuws:  Rozemarijn Lont in samenwerking met Liza van den Dijssel, afdeling communicatie GGZ NHN

alert Meer nieuws

4 februari 2024

Vacature Websiteredactie V&VN-SPV

Lees meer
1 februari 2024

SPV podcast Onderweg; Hoopverleners

Lees meer
22 januari 2024

AKWA GGZ; overzicht postcodes 28 regio’s acute psychiatrie

Lees meer