10 september 2022

Wereld Suicidepreventiedag. Suïcidepreventietraining gatekeeper: Het lef om door te vragen is van levensbelang

Iedereen die iemand met suïcidale gedachten in zijn omgeving heeft of kan tegen-komen, kan hét verschil maken. Jij dus ook. Een gatekeeper, letterlijk ‘poortwachter’, ver-wijst naar de sleutelrol die je kan vervullen voor iemand die zodanig klem zit in zijn gedach-ten dat hij het leven niet meer ziet zitten.

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat mensen met suïcidale gedachten er vaak niet over pra-ten en niet snel hulp zoeken, terwijl we ook weten dat praten over deze gedachten juist helpt en oplucht.

Ben je als SPV op zoek naar meer handvatten of informatie over dit onderwerp dan verwijzen we je naar de module van de GGZ standaarden, de samenvattingskaart en de ggzappwijzer:

De ggz-appwijzer is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een app die kan helpen bij het versterken van de mentale veerkracht. Voor zelfstandig gebruik of in combinatie met een behandeling.

 

GGzNieuws.nl: Suïcidepreventietraining gatekeeper

113.nl

 

alert Meer nieuws

28 maart 2023

Autismeweek van zaterdag 25 maart tot en met zondag 2 april

Lees meer
27 maart 2023

‘Boeren mijden zorg’

Lees meer
26 maart 2023

Meer aandacht voor sekse-specifieke zorg in de ggz

Lees meer