10 september 2022

Wereld Suicidepreventiedag. Suïcidepreventietraining gatekeeper: Het lef om door te vragen is van levensbelang

Iedereen die iemand met suïcidale gedachten in zijn omgeving heeft of kan tegen-komen, kan hét verschil maken. Jij dus ook. Een gatekeeper, letterlijk ‘poortwachter’, ver-wijst naar de sleutelrol die je kan vervullen voor iemand die zodanig klem zit in zijn gedach-ten dat hij het leven niet meer ziet zitten.

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat mensen met suïcidale gedachten er vaak niet over pra-ten en niet snel hulp zoeken, terwijl we ook weten dat praten over deze gedachten juist helpt en oplucht.

Ben je als SPV op zoek naar meer handvatten of informatie over dit onderwerp dan verwijzen we je naar de module van de GGZ standaarden, de samenvattingskaart en de ggzappwijzer:

De ggz-appwijzer is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een app die kan helpen bij het versterken van de mentale veerkracht. Voor zelfstandig gebruik of in combinatie met een behandeling.

 

GGzNieuws.nl: Suïcidepreventietraining gatekeeper

113.nl

 

alert Meer nieuws

28 november 2022

Onderzoek naar de adaptieve vermogens van zorgprofessionals in relatie tot persoonskenmerken.

Lees meer
25 november 2022

GGZtotaal.nl-> Zoektocht naar betere behandeling in de (Wet) langdurige zorg

Lees meer
22 november 2022

Kippenvel, de podcast van Zorg+Welzijn

Lees meer