22 juli 2022

Uitkomsten onderzoek gebruik zorgstandaarden in de praktijk

Er is een uitgebreide set van kwaliteitsstandaarden voor de ggz. Akwa GGZ en de Nederlandse ggz hebben bij 1.000 ggz-professionals in 59 teams de praktische ervaring met een vijftal zorgstandaarden onderzocht. Er is in kaart gebracht waar de standaarden goed aansluiten op de praktijk, waar knelpunten zitten en welke specifieke ondersteuning professionals nodig hebben. In het onderzoek zijn ook de algemene thema’s samen beslissen, betrekken van naasten, herstelondersteuning en evalueren onderzocht. Resultaten zijn verkregen door enquêtes en verdiepende interviews.

Van visie naar praktijk: samen beslissen, betrekken naasten en herstelondersteuning.

Samen beslissen, het betrekken van naasten, en persoonlijk, maatschappelijk en sociaal herstel zijn onderdeel van de visie op zorg in de ggz. Betrokken teams blijken veel aandacht te hebben voor deze thema’s, maar bij de uitvoering ervan zijn veel verschillen tussen én binnen teams. Knelpunt voor veel teams is om van visie naar beleid en vervolgens……….  Lees verder

samenvatting van het rapport.

Het rapport met alle uitkomsten per thema en zorgstandaard.

alert Meer nieuws

28 maart 2023

Autismeweek van zaterdag 25 maart tot en met zondag 2 april

Lees meer
27 maart 2023

‘Boeren mijden zorg’

Lees meer
26 maart 2023

Meer aandacht voor sekse-specifieke zorg in de ggz

Lees meer