12 mei 2022

Vandaag: De dag van de Verpleging!

Ook voor de sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Kom 20 mei meepraten over vernieuwing op het terrein van de SPV!

Ook bekend als ‘Dag van de Zorg’. Op 12 mei 2022 – de verjaardag van Florence Nightingale – is het de ‘Internationale Dag van de Verpleging’ (International Nurses Day). Over de hele wereld is er op deze dag bijzondere aandacht voor de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden aan de gezondheidszorg.

In vele zorginstellingen zijn er op en rond 12 mei kleine en grote activiteiten. Verpleegkundigen en ook verzorgenden laten daarmee zien wat hun waarde is voor de gezondheidszorg. De dag staat in het teken van verbetering van de kwaliteit van zorg en versterking van de beroepstrots.

De ‘Dag van de Verpleging’ werd in 1965 ingevoerd door de Internationale Raad voor Verpleegkundigen (International Council of Nurses, ICN). In januari 1974 werd de geboortedatum van Florence Nightingale gekozen om deze speciale dag te vieren.

De week voorafgaand aan 12 mei is in de Verenigde Staten bekend als ‘National Nurses Week’. Vanaf 2013 wordt deze dag ook wel de ‘Dag van de Zorg’ genoemd. Niet te verwarren met de ‘Open Dag van de Zorg’ (derde zaterdag in maart), die tegenwoordig bekend staat als de Ontdekdezorgweek (voorheen ‘Week van Zorg en Welzijn’).

Florence Nightingale
12 mei 1820 is de geboortedag van Florence Nightingale, een Brits verpleegster, pionier en grondlegger van de moderne verpleging. Toen ze in 1854 tijdens de Krimoorlog aan William Howard Russell, de correspondent van het Engelse dagblad The Times, melding maakte van mensonterende toestanden onder de zieke en gewonde Britse soldaten, bood Florence, een 34-jarige verpleegster, haar diensten aan.

De jonge Florence had alle troeven in handen voor succes in de betere kringen. Ze wilde echter niets te maken hebben met de aristocratie en had zich een echt doel in haar leven gesteld: het verplegen van zieken en gewonden.

Dag van de Verpleging

Tegenwoordig wordt haar naam genoemd in verband met de modernisering van de verpleegkunde. Ondanks sterk verzet van haar familie was de in Italië geboren Florence grotendeels autodidact in de ziekenverpleging. Korte tijd bracht ze door in het Diaconessenhuis in het Duitse Kaiserswerth en bij de zusters van St. Vincent de Paul in de buurt van Parijs. Na haar terugkomst in Engeland legde zij zich toe op de reorganisatie van een klein ziekenhuis in Londen.

Toen ze benaderd werd door Sir Sidney Herbert vertrok Florence aan het hoofd van een groep van 38 verpleegsters naar Scutari (de oude naam voor het Aziatische deel van Istanboel). Met geduld en tact wist zij orde in het legerhospitaal te scheppen en wist ze te bereiken dat de verzorging van gewonden aanmerkelijk verbeterde.

Om het thuisfront op de hoogte te houden van de aard en omvang van de stroom gewonden, ontwikkelde de ook in wiskunde en statistiek zeer onderlegde Florence Nightingale, een eenvoudig diagram om deze gegevens aan leken te kunnen presenteren en ze was daarmee de uitvindster van het taartdiagram. Na terugkomst in Engeland richtte ze in 1856 een verpleegstersschool op in het St. Thomashospitaal in Londen, de eerste opleiding op dit gebied.

Door haar baanbrekende werk werd er ook in de toenmalige kolonie Brits-Indië (nu India) een departement van Gezondheid in het leven geroepen. In 1907 kreeg Florence als eerste vrouw de Order of Merit, een hoge koninklijke onderscheiding. Drie jaar later overleed ze, 90 jaar oud. Een feestdag in Nederland.
Bron ©foto

Op 20 mei 2022 organiseert de afdeling SPV van de V&VN haar 40 jarig jubileumfeest en het programma is rond. U bent van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de vernieuwing binnen de domeinen waar de SPV haar werk doet. Check de website van de de afdeling SPV voor meer informatie over het programma.

alert Meer nieuws

19 april 2024

Landelijke dag tegen pesten 19 april 2024

Lees meer
18 april 2024

Subsidie beschikbaar voor evaluatie Sociale Benadering

Lees meer
16 april 2024

Trauma en het (on)begrijpelijke lichaam

Lees meer