10 november 2023

Verkiezingstijd, wat zeggen de politieke partijen over de GGZ

Weet jij al op wie je gaat stemmen?

Politieke partijen over…. de ggz

Er zijn veertien partijen die aandacht besteden aan ggz in hun verkiezingsprogramma:

 • De VVD wil doorgaan met het verkorten van wachttijden in de ggz en een groter aanbod creëren van digitale ggz-zorg. Daarbij wil de VVD de ggz beter organiseren.
 • D66 wil de kennis in de eerstelijnszorg vergroten en willen daarbij een uitgebreide consultatiefunctie voor de ggz en verslavingszorg. D66 wil een centrale of regionale regie op wachtlijsten zodat ggz-aanbieders samen kunnen kijken waar de beste behandeling mogelijk is.
 • GL/PvdA wil via regionale zorgtafels meer coördinatie op de ggz. GL/PvdA wil zorgen dat er voldoende zorg wordt ingekocht zodat lange wachtlijsten worden teruggedrongen. Voor de meest complexe ggz-behandelingen willen zij landelijke centra oprichten en het aantal plekken voor crisisopvang uitbreiden
 • De SP wil de wachtlijsten terugdringen en voldoende opnameplaatsen en ambulante behandelplaatsen in iedere regio, met voldoende en goed geschoold personeel.
 • De PvdD wil wachtlijsten en wachttijden in de ggz terugdringen door te investeren in genoeg (vergoede) omscholings- en opleidingsmogelijkheden, vermindering van administratieve lasten, en vermindering van kosten door professionals te stimuleren in loondienst te gaan. Tot het zover is willen zij voldoende overbruggingszorg en meer (tijdelijke) opnameplaatsen. De ggz wordt onderdeel van de zorg in elke buurt.
 • Ook CU wil investeren in de ggz in de wijk. Daarbij willen zij een verbetering van de samenwerking tussen de ggz, huisartsen, maatschappelijke opvang, woningcorporaties, schuldhulpverlening en andere zorg- en hulpverleners en herstelgroepen. CU wil ook meer praktijkondersteuners ggz.
 • FVD wil een kortetermijnoplossing voor de lange wachtlijsten bij ernstige psychiatrische problematiek.
 • BBB wil dat de samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines bevorderd wordt zodat mentale problemen vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden. BBB wil dat de POH-ggz wordt aangewezen als vergoed eenvoudige ggz-zorg zodat er meer financiële en praktische ruimte ontstaat voor zwaardere ggz-zorg.
 • SGP wil dat er met prioriteit wordt ingezet op passende begeleiding en behandeling voor mensen met ernstige psychische problemen. De SGP wil inzetten op vereenvoudigde financiering van de ggz.
 • DENK wil de investeringen in de ggz verhogen om zo de wachtlijsten te verminderen.
 • JA21 wil de capaciteit van ggz-instellingen vergroten door extra financiering te verstrekken voor personeel en infrastructuur. Ook willen zij dat ggz-instellingen, huisartsen en sociale diensten beter gaan samenwerken zodat de meest dringende gevallen geïdentificeerd worden en doorverwijzingen beter gestroomlijnd kunnen worden.
 • Volt wil de ggz beter toegankelijk maken en dit voor jongeren tot 25 jaar gratis maken.
 • NSC wil dat er direct een juiste beoordeling van de hulpvraag plaats vindt zodat wachtlijsten afnemen. Daarnaast wil NSC de ggz weer kleinschalig organiseren.
 • BIJ1 wil zich inzetten voor een ggz zonder doorgeslagen diagnostisering, lange wachtlijsten, personeelstekorten, separeercellen en burn-outs onder medewerkers. De menselijke maat moet centraal staan.
 • De overige partijen besteden in hun verkiezingsprogramma niet specifiek aandacht aan de ggz, dit zijn PVV, CDA, en BVNL.

*Nog niet alle verkiezingsprogramma’s zijn gepubliceerd of definitief. Dit artikel wordt aangevuld als alle programma’s gepubliceerd en definitief vastgesteld zijn.

Bron: Landelijke huisartsen vereniging

alert Meer nieuws

23 mei 2024

Wachtlijst chaos: Berichtgevingen over de lange wachtlijsten in de GGZ.

Lees meer
21 mei 2024

SPV blogspot Claudia; De valkuil waar ik steeds weer inval: ‘oplossingsinterventies’

Lees meer
20 mei 2024

Parnassia en Avans+ lanceren incompany opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Lees meer