29 maart 2023

Verwijzing naar de ggz moet minder vanzelfsprekend worden

eerst een goed gesprek….

Er is veel in beweging rond de toegangspoort van de ggz. Door lange wachttijden en toenemende personeelstekorten wordt het steeds belangrijker om de instroom van nieuwe cliënten te beperken. Tegelijk groeit de overtuiging dat een ggz-behandeling ook lang niet altijd de passende zorg is voor mensen die kampen met psychische klachten. Soms is iemand beter geholpen met deelname aan een herstelgroep of met hulp bij achterliggende sociale problemen (huisvesting, schulden, eenzaamheid).

Dit heeft de aandacht in het ecosysteem mentale gezondheid (GEM). Een initiatief om zowel binnen als buiten de ggz heel anders om te gaan met mentale gezondheid.

GGZtotaal 1

GGZtotaal 2

alert Meer nieuws

2 juni 2023

De handreiking suïcicidepreventie bij jongeren met een LVB is beschikbaar

Lees meer
1 juni 2023

SPV podcast Onderweg; Ondernemend (zzp) werkgeluk

Lees meer
31 mei 2023

Ggz weet niet welke verwarde mensen overlast geven

Lees meer