17 mei 2023

Wat kan jou rol zijn als SPV om de wachttijden te verkorten?

De ggz staat onder grote druk en patiënten moeten steeds langer op behandeling wachten. Mogelijk kan eerder en/of beter afronden van behandelingen de druk op de ggz verlagen. Dat is een van de conclusie uit het Rapport Uitkomsten Online Panel Akwa GGZ – Afronden van een behandeling.

Tijdig afronden van de behandeling en waar nodig doorverwijzen of overdragen kan niet alleen de druk op de ggz en daarmee de wachtlijsten én kosten reduceren, maar kan het gesprek over samen beslissen stimuleren en eigen regie van de patiënt bevorderen. Door concrete behandeldoelen te stellen, samen duidelijk afspraken te maken over wederzijdse verwachtingen, evaluatiemomenten en verwachte resultaten en maakt het makkelijker een gezamenlijke keuze te maken over afronden, overdragen, bijstellen of continueren van de behandeling.

Om een beter beeld te krijgen van de huidige praktijk, welke knelpunten worden ervaren en welke ondersteuning nodig is, hebben we een enquête uitgezet over afronden van de behan-deling via het online panel van Akwa GGZ. De enquête is door 541 behandelaren ingevuld (een respons van ruim 40%).

Belangrijkste bevindingen en vervolg lees  je op GGZnieuws.nl

alert Meer nieuws

2 juni 2023

De handreiking suïcicidepreventie bij jongeren met een LVB is beschikbaar

Lees meer
1 juni 2023

SPV podcast Onderweg; Ondernemend (zzp) werkgeluk

Lees meer
31 mei 2023

Ggz weet niet welke verwarde mensen overlast geven

Lees meer