12 september 2023

We gaan weer kiezen

Verkiezingspamflet Nederlandse GGZ

Hoe kies jij? Welk effect hebben de partijprogramma’s op jouw werk als SPV? De Nederlandse GGZ en de V&V spreken zich hierover uit.

De Nederlandse ggz waarschuwt politieke partijen en Kamerleden voor het negatieve effect van mogelijke bezuinigen op de mentale gezondheid. De branchevereniging stelt dat de voorstellen op de Ombuigingslijst 2023 voor het ministerie van VWS zorgwekkend zijn.

De Nederlandse ggz doet de oproep aan de verkiezingsprogrammacommissies van alle politieke partijen in haar verkiezingspamflet ‘Een mentaal gezonde toekomst’ : Maak de beweging van zorg naar gezondheid, ga verstandig om met schaarste in de ggz, zorg voor een gezond gefinancierde ggz met minder administratieve lasten, borg de mentale gezondheid voor iedereen, verbeter de leefbaarheid en versterk de keten van zorg en veiligheid.

Het pamflet bestrijkt slechts enkele kernpunten op twee pagina’s, maar daarachter hangt een veel uitvoeriger visie en analyse van problemen en oplossingsrichtingen. Het pamflet is eigenlijk een bundeling en selectie van de inzichten uit diverse publicaties van de Nederlandse ggz van de afgelopen jaren, te weten:

De verkiezingsbundel TK 2021 (geestelijke gezondheidszorg op maat en op tijd);

De verkiezingsbundel Gemeenteraadsverkiezingen 2022 (Mentaal gezond);

De kennisbundel Forensische Zorg (2022);

De position paper mentale gezondheid (2023);

De position paper hervormingsagenda jeugd (2023).

De V&VN maakt zich hard voor gegarandeerde zorg voor de kwetsbare mens. De beroepsvereniging schrijft; De overheid moet er zorg voor dragen dat er altijd plaats is voor de kwetsbaarste mensen in onze samenleving. Investeringen en ingrijpende maatregelen zijn onontkoombaar.

Investeren in een krachtige eerstelijnszorg is daarvoor noodzakelijk. Waar dit aan de orde is, moet marktwerking in de eerste lijn worden afgeschaft en samenwerking tussen wijkverpleegkundigen, huisartsen en apothekers, en met de gemeente bevorderd. In de ggz zal eveneens voldoende opname- en behandelcapaciteit moeten komen.

Website denederlandseggz.nl – politiek-verkiezingspamflet-een-mentaal-gezonde-toekomst

Verkiezingspamflet-de-Nederlandse-ggz-Een-mentaal-gezonde-toekomst in PDF

skipr.nl

alert Meer nieuws

18 juni 2024

SPV blogspot Claudia; “Mijn cliënt dissocieert” (2); interventies.

Lees meer
12 juni 2024

SPV blogspot Gerard: Existeren

Lees meer
6 juni 2024

Aan tafel met: Jack van de Kruijs

Lees meer