15 september 2023

Welk doel dient betere samenwerking?

Hoe is dat in jouw organisatie georganiseert en wat doe jij hierin?

Met als uitgangspunt de competentie van de SPV als samenwerkingspartner volgt de nieuwsredactie het nieuws over de verschillende initiatieven en hebben we hier al diverse keren over bericht. Nieuwsgierig volgen we de berichten over dat wat wel lukt en dat wat niet en waarom niet. Maar ook de rol van de SPV, wat doen wij of kunnen wij zelf hierin betekenen? Graag prikkelen wij als nieuwsredactie de SPV om hun rol te pakken.

Dus wat doe jij en wat inspireert jou?

Niet alleen ketenpartners onderling maar ook bijvoorbeeld gemeenten proberen hun krachten te bundelen.

Van Eijk en Van Emden, concluderen in hun artikel, dat intergemeentelijke samenwerking gemeenten de kans biedt om gezamenlijk te werken aan het welzijn van hun burgers op een manier die de individuele capaciteiten van elke gemeente overstijgt. Een doordachte governance, gebaseerd op een weloverwogen keuzeproces op het beoogde doel van de samenwerking met daarbij voldoende aandacht voor elkaars belangen, gebaseerd op vertrouwen, is hierbij essentieel om ervoor te zorgen dat samenwerkingen zowel effectief als inclusief zijn (Bron: SocialWeb).

De wet die dit zou kunnen ondersteunen, zoals wordt beschreven in het artikel van Iny Bosdriesz is de wet Aanpak Meervoudige Problematiek (WAMP). De invoering van deze wet is echter weer uitgesteld. De wet heeft als doel de samenwerking binnen het sociaal domein te verbeteren en daarmee effectievere ondersteuning te bieden aan individuen met complexe problemen. (Bron: Socialweb)

De webredactie raakte geïnspireerd van het artikel P5com in Skipr, die verschillende oplossingen beschreven om zoals zij het benoemen ‘het wegnemen van gedoe’. Ze beschrijven een oplossing voor nauwer samenwerken met andere aanbieders. Zo zou je samen de randvoorwaarden makkelijker op orde houden (Bron: Skipr).

alert Meer nieuws

4 februari 2024

Vacature Websiteredactie V&VN-SPV

Lees meer
1 februari 2024

SPV podcast Onderweg; Hoopverleners

Lees meer
22 januari 2024

AKWA GGZ; overzicht postcodes 28 regio’s acute psychiatrie

Lees meer